Første fase af projektet omkring Intelligent Hospitals logistik (IHL) er afsluttet

Den 26. februar 2014 blev testcenteret for intelligent hospitals logostik (IHL) indviet i Region Hovedstaden. Dermed er fase 1 af IHL-udviklingsprojektet afsluttet, hvor automatisk og intelligent logistik sammensættes, afprøves og tilpasses fremtidens hospitalsløsninger.

IHL-projektet er et ambitiøst projekt, som involverer medvirken og opbakning fra fem deltagende hospitaler.

Læs mere om projektet her.

Med etableringen af testanlægget følger nu en dybere dialog med fremtidens brugere – så det udviklede IHL-koncept imødekommer hospitalernes behov fx med hensyn til kapacitet, design, services, brugervenlighed, sikkerhed og hygiejne.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

SDSI deltager i projektet og arbejder på nuværende tidspunkt med en Business Case på konceptet, der synliggør hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter hospitaler får ved at vælge dette logistik-koncept.

Visionen er, at det første fuldskala IHL-anlæg om få år realiseres i Region Syddanmark og på et eller flere af de andre nye supersygehuse, der bygges i Danmartk de kommende år.

Første fase af projektet omkring Intelligent Hospitals logistik (IHL) er afsluttet