Europæiske eksperter orienteres om velfærdsteknologi i Region Syddanmark

Over to dage den 19. og 20. august 2014 besøgte syv europæiske eksperter Region Syddanmark. Her fik de en grundig præsentation af en række syddanske velfærdsteknologiske løsninger og af regionens fokus på implementering af løsningerne i praksis

Deltagerne var primært forskere fra forskellige universiteter i Belgien. Herudover var der deltagere fra iMinds, Flanders Center for Digital Forskning, fra Netværk af virksomheder på sundhedsområdet og fra Flanders Care, der fokuserer på det mere strategiske niveau.

Besøget i Region Syddanmark var del af den række af studieture på tværs af de deltagende lande, som skal vise hvilke initiativer, der er i gang i EU indenfor velfærdsteknologi. Og ikke mindst vise hvordan man sikrer implementering 

Odense Universitetshospital satser på innovation

På besøgets første dag besøgte eksperterne Odense Universitetshospital. Her fik de blandt andet en introduktion til hospitalets Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) og en præsentation af Patientkufferten. Med Patientkufferten kan patienter behandles i tryghed i hjemmet, via direkte billed- og lydforbindelse til eksperterne på sygehuset og dermed undgå turen til sygehuset.

Healthcare DENMARK og Welfare Tech

Andendagen tilbragte eksperterne i Forskerparken i Odense. Her fik de en introduktion til nogle af de nationale initiativer, der er placeret i Odense. Blandt andet til markedsføringskonsortiet Healthcare Denmark, der skal øge omverdenens kendskab til danske virksomheders kompetencer indefor sundheds- og velfærdsløsninger. Og til Welfare Tech en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier i Danmark med 172 medlemsvirksomheder.

Syddansk Sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede sin brede vifte af projekter. Blandt andet arbejdet med at udvikle en ny seng til psykiatrien i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og arbejdet med Shared Care Platformen (SCP). SCP samler data fra flere kilder og er målrettet til at understøtte den tværsektorielle behandling af de patientgrupper, der har behov for en særlig indsats, og hvor egen læge, kommune og sygehus derfor skal samarbejde om behandlingen.

Også Region Syddanmarks samarbejde med private virksomheder blev introduceret, herunder samarbejdsaftalerne med Philips og Microsoft.

Samarbejde på tværs

Eksperterne viste stor interesse for de samarbejder på tværs, som Region Syddanmark og Syddansk Sundhedsinnovation er involveret i. Interessen samlede sig især om hvordan samarbejderne kommer i stand og bringes til at fungere i praksis. 

CASA - Best practice for velfærdteknologiske løsninger i EU 

Baggrunden for de syv eksperters besøg i Region Syddanmark er regionens deltagelse i CASA-projektet. I CASA-projektet er 13 europæiske partnerregioner gået sammen om at udbrede de gode eksempler indenfor velfærdsteknologi, for derved at udvikle en fælleseuropæisk satsning på området. Fælles løsninger og best practices for implementering af velfærdsteknologiske løsninger - på tværs af de europæiske lande.

Europæiske eksperter orienteres om velfærdsteknologi i Region Syddanmark

Kontaktperson