EU-kommissær Tonio Borg orienteret om sundhedsinnovation, vækst og jobskabelse i Region Syddanmark

På andendagen af sit to-dages besøg i Region Syddanmark besøgte EUs sundhedskommissær, Tonio Borg, Forskerparken i Odense. Sundhedskommissæren fik blandt andet en præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation, erhversklyngeorganisationen Welfare Tech og investeringsfonden Welfare Tech Invest.

Med under sundhedskommissærens besøg var blandt andet regionsrådsformand Carl Holst, formand for regionens innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen og regionsdirektør Mikkel Hemmingsen. Som indledning gav regionsrådsformand Carl Holst en introduktion til Region Syddanmarks satsning på sundheds- og velfærdsinnovation.

Direktør i Syddansk Sundhedsinnovation, Diana Arsovic Nielsen tog udgangspunkt i, at de nye sygehusbyggerier er en gylden mulighed for at udvikle fremtidens sygehuse. Med baggrund i konkrete SDSI-projekter, offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), brugerinddragelse og Shared Care platformen, som samler og deler patientdata på tværs af sektorer, fortalte Diana Nielsen hvordan Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) arbejder.

Syddansk Sundhedsinnovation - en katalysator for innovation

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion, som skal fungere som katalysator for Region Syddanmarks sundhedsinnovationsindsats. Og staben skal understøtte regionens driftsområder med udvikling indenfor velfærdsteknologi, telemedicin, digitalisering, brugerkvalificering og optimering af byggeri og service og offentlig-privat samarbejde.

Udbud og kapital

Sundhedskommissæren fik derefter en præsentation af den markedsdrevne erhvervsklyngeorganisationen Welfare Tech, som bidrager til at udvikle nye teknologier og produkter, med det formål at skabe nye jobs i regionen. Også kapitalfonden, Welfare Tech Invest, som skal lette adgangen for iværksættere til risikovillig kapital, blev præsenteret.

Som repræsentant for iværksættervirksomhed Blue Ocean Robotics, talte direktør Claus Risager.

Testfaciliteter og Center for Robotteknologi

Som afslutning på besøget i Forskerparken fik sundhedskommissæren en guidet tur i Center for Robotteknologi og i SDSIs testfaciliteter. Testfaciliteterne stilles til rådighed for innovationsprojekter på regionens sygehuse, i psykiatrien, på det sociale område og for regionens erhvervsliv.

Læs mere om hele besøget på Region Syddanmarks hjemmeside.

EU-kommissær Tonio Borg orienteret om sundhedsinnovation, vækst og jobskabelse i Region Syddanmark

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent
Thomas Clausen
+45 2920 1951
Thomas.Clausen@rsyd.dk