Erfaringerne med Shared Care Platformen præsenteret på konference om sundheds-it og telemedicin

Syddansk Sundhedsinnovation var til stede ved den første nationale konference om sundheds-it og telemedicin. Maria Hardt Schønnemann holdt oplæg omkring Shared Cared Platformen.

Hindsgavl Slot dannede den 17. november 2014 rammen om den første nationale konference om sundheds-it og Telemedicin arrangeret af CIMT, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, i Odense.

150 deltagere fra hele landet var mødt op for at høre sidste nyt om innovativ anvendelse af ny medicinsk teknologi, og hvordan det går med at udbrede sundheds-it og telemedicin på sygehusene i de fem regioner. 

Shared Care Platformen 

Maria Hardt Schønnemann, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, præsenterede Shared Care Platformen. Hun forklarede, at platformen samler alle brikker i det puslespil, der udgør det samlede billede af borgerens behandlings- og plejeforløb - på tværs af sygehus, kommune og almen praksis.

Dermed fungerer Shared Care platformen som en samarbejdsplatform for det digitaliserede tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Maria Hardt Schønnemann gav indblik i hvorledes Shared Care platformen fungerer og forklarede, at platformen har generisk funktionalitet. Dermed kan den bruges på flere forskellige sygdomsforløb, hvilket især er vigtigt i forhold til komplicerede sygdomsforløb, som kræver ekstra meget af sektorerne, for at patienterne oplever sammenhæng.

Big Bang overfor trinvis implementering

Som med alle sundheds-it-løsninger er den store udfordring implementering, især når det handler om, at tre sektorer er involveret.

Maria Schønnemann fortalte om erfaringerne med hvorvidt alle sektorer starter op samtidig, såkaldt "Big Bang-implementering," eller trinsvist.

Forsøget med Big Bang-implementering afslørede en række udfordringer. Selvom systemet bag platformen var veludviklet til sygehuset kunne det ikke overføres direkte til kommunernes arbejdsgange. Der var behov for yderligere systemudvikling før kommunerne var klar til at bruge Shared Care Platformen.

- "Jeg vil anbefale trinvis implementering af sundheds-it-løsninger. Det er vigtig at forstå de lokale arbejdsgange i dybden så systemet kan tilpasses korrekt", forklarede Maria Schønnemann. "På den måde bliver det også mere levende for medarbejderne, fordi de dermed starter op i et system med ”rigtige” patientdata."

Ledelsesopbakning på tværs af sektorerne

I den efterfølgende paneldiskussion blev vigtigheden af opbakning fra ledelserne diskuteret. Og Maria Schønnemann kunne bidrage med, at de mange ledelseslag i tværsektorielle projekter kan være en barriere.

- ”Meget kører på medarbejdernes goodwill. Men det gør projekterne sårbare. Der er brug for en dialog om hvordan vi sikrer ledelsesopbakning”, udtalte Maria H. Schønnemann.

Erfaringerne med Shared Care Platformen præsenteret på konference om sundheds-it og telemedicin

Kontaktperson
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk