Engangsservice afprøves på Odense Universitetshospital

Udviklingen indenfor engangsservice gør det interessant at undersøge, om indlagte patienterne kan benytte engangsservice i stedet for porcelæn. På det kommende Nyt OUH planlægger man udelukkende at bruge engangsservice. Derfor starter nu en undersøgelse på Odense Universitetshospital af engangsservice.

Idag bruger patienterne på OUH porcelæn, glas og stålbestik, som vaskes i den centrale opvask på OUH, Odense og i mindre decentrale opvaske på OUH, Svendborg.

OUH skal nu undersøge om der er et driftsøkonomisk, miljømæssigt og kvalitetsmæssigt potentiale i at overgå helt eller delvist til at bruge engangsservice. Hospitalskøkkenet indleder et samarbejde med Nyt OUH og Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) med henblik på at starte en undersøgelse og en afprøvning af indførelse af engangsservice.

Undersøgelsen består af en række delelementer. Først undersøges hvilke forskellige typer af engangsservice, der findes. Der skal ses på hvilke tendenser, der er indenfor brug af engangsservice. Og erfaringerne fra andre hospitaler skal afdækkes.

I anden fase udarbejdes en business case med vurderinger af konsekvenser for patientsikkerhed/-komfort, driftsøkonomi, hygiejne, logistik, miljø m.v. Formålet er at synliggøre hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter OUH eventuelt kan opnå ved at vælge engangsservice.

I den sidste fase afprøves forskellige typer af engangsservice i en række afdelinger på Odense Universitetshospital.

Projektet løber over to år og forventes afsluttet med udgangen af februar 2016.

Engangsservice afprøves på Odense Universitetshospital

Kontaktperson
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk