e-Sundhedsobservatoriet havde fokus på det digitaliserede sundhedsvæsen

Årets eSundhedsobservatorium 2014 havde fokus på det digitaliserede sundhedsvæsen. Medarbejdere fra Syddansk Sundhedsinnovation holdt to oplæg. Alice Skaarup Jepsen talte om hvordan man i Region Syddanmark gennem tværsektorielle aftaler og en fælles it-platform skaber sammenhængende patientforløb. Og Katrine Vedel holdt oplæg om den virtuelle genoptræningsportal, Genoptræn.dk.

"Bor huller i Siloerne" med SAM:BO og Shared Care Platformen

I sit indlæg under sessionen ”E-sundhed i almen praksis” præsenterede Alice Skaarup Jepsen, projektleder ved Syddansk Sundhedsinnovation, hvordan regionen it-understøtter det tværsektorielle sundhedssamarbejde gennem samarbejdsaftalen SAM:BO og Shared Care Platformen.

Alice Skaarup Jepsen beskrev hvordan Region Syddanmark og de 22 kommuner har en lang tradition for og erfaring med samarbejde, udvikling og implementering af elektronisk understøttelse af samarbejdet ved indlæggelse og udskrivelse.

Dette samarbejde er beskrevet i samarbejdsaftalen SAM:BO, som løbende videreudvikles bl.a. med udgangspunkt i Kronikerprojekterne. Shared Care Platformen har netop sin opstart i forbindelse med kronisk syge. Som Alice Skaarup forklarede er de kronisk syge karakteriseret ved at have flere parallelle forløb ved forskellige sektorer, forvaltninger og ikke mindst klinikere. I dette komplekse felt er der behov for et fælles redskab til understøttelse af samarbejdet omkring det enkelte patientforløb. En fælles redskab til it-understøttelse, som favner hele patientforløbet og dermed rækker ud over eget fagsystem og egen sektor.

Det fælles værktøj, Shared Care Platformen, samler alle brikker i det puslespil, der udgør det samlede billede af borgerens behandlings- og plejeforløb. Dermed fungerer Shared Care platformen som en samarbejdsplatform for det digitaliserede tværsektorielle sundhedssamarbejde. Alice Skaarup gav konkret indblik i hvorledes Shared Care platformen fungerer og hvordan platformen supplerer og understøtter SAM:BO.

- Shared Care Platformen har generisk funktionalitet, så den kan bruges på flere forskellige sygdomsforløb. Dette især i forhold til komplicerede sygdomsforløb, som kræver ekstra meget af sektorerne, så patienterne oplever sammenhæng, forklarede Alice Skaarup Jepsen

FAKTA: SAM:BO - understøtter stafetmetoden

I Region Syddanmark er SAM:BO den tværsektorielle samarbejdsaftale omkring indlæggelse og udskrivelse, som er it-understøttet via MedCom Standarderne. SAM:BO har fungeret i fuld skala siden juni 2009. SAM:BO er dermed både en samarbejdsaftale, den beskriver it-understøttelse og den beskriver den nødvendige organisering - alle tre elementer er gensidig afhængige. SAM:BO medvirker dermed til at sikre stafet-metoden, så overlevering af patienter sker ”søm-løst” mellem sektorerne.

Med øget fokus på bl.a. kronikere, kræftpatienter og personer med erhvervet hjerneskade, er der behov for et it-redskab til understøttelse af forløb, hvor der er mange forskellige aktører, tværfagligt som tværsektorielt, involveret. Aktørerne arbejder parallelt eller forskudt af hinanden, hvor koordineringen og udvekslingen af information er altafgørende for kvaliteten af den behandling og indsats, der iværksættes. Som et ekstra element, er patient og pårørende en væsentlig part i Shared Care Platformen, med adgang til bl.a. egne data, aftaler og dermed kan få overblik over forløbet.

---------

Genoptræn.dk – virtuel genoptræning der virker

Katrine Vedel talte under sessionen ”Telemedicin og telesundhed” om den virtuelle genoptræningsportal Genoptræn.dk, som er udviklet i samarbejde mellem og ejes af Syddansk Sundhedsinnovation, Odense, Haderslev og Sønderborg Kommune. Løsningen bruges i dag i en række kommuner i Region Syddanmark samt i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Personlig træning via videofilm

Med Genoptræn.dk kan borgere og patienter, der er visiteret til genoptræning, genoptræne via en webportal, iPad eller smartphone. Katrine Vedel beskrev hvordan patienterne logger sig ind med brugernavn og kode på deres egen personlige side, hvor en fysioterapeut har lagt et individuelt tilrettelagt træningsprogram klar. I modsætning til den traditionelle pjece, hvor genoptræningsøvelserne er gengivet med illustrationer, er der på Genoptræn.dk små videofilm, hvor fysioterapeuterne guider patienten i at udføre øvelserne korrekt.

Man kan skrive til sin terapeut og få svar via et beskedsystem og terapeuten kan løbende følge med i hvordan det går med træningen og tilpasse øvelserne efter niveau og behov hos den enkelte – denne tilpasning kan også finde sted imellem de fysiske konsultationer hos terapeuten.

Som Katrien Vedel forklarede, at genoptræningsportalen ikke er en erstatning for den personlige kontakt med fysioterapeuten, men fungerer som et understøttende redskab til genoptræningsforløbet og et alternativ til de udleverede pjecer.

- Med Genoptræn.dk kan vi skabe en rød tråd i genoptræningsforløbet, så brugerne forhåbentlig oplever en smidig overgang fra træning og behandling på sygehuset til træning i kommunalt regi. Det skulle gerne føre til højere kvalitet i træningen, forklarede Katrine Vedel, it-konsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

e-Sundhedsobservatoriet havde fokus på det digitaliserede sundhedsvæsen

Kontaktpersoner