Det nye familiehus ved Sygehus Sønderjylland får et 785 m2 stort uderum

Det kommende familiehus ved Sygehus Sønderjylland åbner i efteråret 2014 og får et 785 m2 stort uderum kaldet ”Fristedet”. Her får indlagte børn og deres forældre et fristed, hvor de kan komme på afstand af hospitalets mere kliniske omgivelser.

Brugerne kom med ideer og ønsker

Syddansk Sundhedsinnovation gennemførte i efteråret 2013 en brugerproces med børn, forældre og medarbejdere for at få ideer til hvilke elementer i det fælles uderum, der tilgodeser flest mulige behov for de kommende brugere.

Ideerne var mange og forskelligartede, afhængigt af hvem der blev spurgt. Men der var også fællesønsker. For eksempel et sammenhængende stisystem med fast belægning. For børnene handlede det om mulighed for at køre ræs med gokarts. For forældre og medarbejdere handlede det mere om, at børn med dropstativ og i kørestol kan komme rundt. Også aldersbestemte terrassearealer, hvor man kan spise, sove og have socialt samvær, gik på tværs af brugerne.

For børnene var det naturligvis mulighed for leg, der stod øverst på ønskelisten. Både skærmede områder for de mindste med fx sandkasse og gynger, og klatre-kravle områder for de større børn. Også teenagere bidrog med ønsker om hvile/slænge områder, loungestemning og mulighed for udendørs fitness.

Endeligt var det vigtigt for medarbejderne med områder, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter kan iagttage og undersøge børn med fx motoriske problemer. Elementer som hoppefelter, balancebom, bane til rullebræt og trampolin er vigtige i den sammenhæng.

- Jeg er imponeret over Syddansk Sundhedsinnovations arbejde, både omfanget og konkretisering af vores ønsker. Vi har både fået en dybere indsigt og forståelse for patienterne set i anden kontekst, som vi kan anvende i mange andre sammenhænge og vi har fået konkret materiale, som vi kan bruge i fundraising og i udbud, udtaler projektejer Ann Mejlvang fra Sygehus Sønderjylland.

Bevægelse og fordybelse understøtter helbredelse

Et sygt barn skal have behandling og pleje. Men for et barn handler det om mere end det. Tiden på sygehuset kan være lang og kedelig. Og er også tit forbundet med utryghed og, ”at det gør ondt”. Her er bevægelse en fantastisk måde at håndtere det ukendte og utrygge på. Bevægelse, fysiske og sansemæssige udfordringer sætter fokus på noget positivt, og bevægelse kan sætte gang i en læring, der gør børnene og deres forældre i stand til at tackle deres sygdom i hverdagen.

Læs mere.

Det nye familiehus ved Sygehus Sønderjylland får et 785 m2 stort uderum

Kontaktpersoner
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk