Den Digitale Landevej - Bedre understøttelse af digitale borgerløsninger

29 deltagere fra fem kommuner, fem sygehuse og den private part Next Step Citizen var den 27. oktober 2014 samlet til Kick Off på projektet ”Den Digitale Landevej”. Projektet sætter de næste 1½ år fokus på at gøre det lettere og billigere at udvikle og anvende digitale borgerløsninger

Tryghed, sammenhæng og teknologi

Ved dagens kick off blev projektet præsenteret for deltagerne, hvorefter der blev dykket ned i den række af behov, som projektet skal finde løsninger på. Behov som blandt andet handler om tryghed for borgeren når digitale borgerløsninger indføres, sammenhæng og koordination i behandlingen på tværs af sektorer og teknologispørgsmålet. Psykiatri- og Socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, som netop er udnævnt til konstitueret regionsdirektør og direktør for Regional Udvikling, deltog i en del af kick off og fortalte deltagerne om de videre perspektiver i projektet, hvilket gav anledning til en livlig debat.

Infrastruktur for digitale borgerløsninger er en nødvendighed

Digitale borgerløsninger, patientbehandling og forebyggelse over afstand ved hjælp af teknologi, kræver frem for alt en god digital infrastruktur, så den telemedicinske kontakt mellem borgeren og sundhedsvæsenet kan foregå gnidningsløst. Projektet ”Den Digitale Landevej” sætter fokus på at gøre det lettere og billigere at udvikle og anvende digitale borgerløsninger.

Baggrunden for projektet er blandt andet, at drift og udbredelse af digitale borgerløsninger i storskala har en række udfordringer blandt andet fordi internetforbindelsen mange steder stadig er for ringe, fordi logistikken omkring levering af udstyr ikke altid er til stede og fordi der ikke er en etableret support funktion til digitale borgerløsninger på samme måde som til f.eks. it-løsninger. Disse udfordringer gør det vanskeligt dels at anvende video i det omfang man ønsker og dels er dataopsamling fra måleudstyr i hjemmet en udfordring. Samtidigt skaber det vanskeligheder at bruge borgerens eget udstyr til digitale borgerløsninger. Ved at skabe en infrastruktur for digitale borgerløsninger, skaber man samtidig en del af det fundament, der gør det muligt at imødegå udfordringerne.

Region Syddanmark satser på digitale borgerløsninger

Samtidig understøtter projektet Region Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område. Der foregår således flere forsøg med digitale borgerløsninger indenfor en række felter, og Region Syddanmark har specielt fokus på skalering og udbredelse af afprøvede løsninger. Rammer for tværsektoriel udnyttelse af digitale borgerløsninger er den politiske vision om fælles sundhed og de sundhedsaftaler som region og kommuner har indgået, hvor brugen af velfærdsteknologiske innovation er nævnt som et af fem satsningsområder. 

Den Digitale Landevej - Bedre understøttelse af digitale borgerløsninger

Kontaktperson