Business case på nyt sengekoncept skaber overblik over gevinster og konsekvenser

De mange nye hospitaler, der bygges i de kommende år, skaber et marked for nye hospitalssenge. Nye hospitalssenge, som kan lette arbejdsgange og dermed skabe muligheder for økonomiske, komfort- og hygiejnemæssige gevinster. I starten af 2014 henvendte Nyt Nordsjællands Hospital sig til Syddansk Sundhedsinnovation for at få udarbejdet en business case på et nyt sengekoncept

Konceptet sætter helt nye standarder for hvordan en hospitalsseng er opbygget og dermed for hvilke funktioner sengen kan have i en klinisk hverdag. Men ledelsen for Nyt Nordsjællands Hospital ønskede et bedre grundlag for at træffe beslutning om det videre forløb for investering i nye senge. Nyt Nordsjællands Hospital henvendte sig derfor til Syddansk Sundhedsinnovation med henblik på at få udarbejdet en business case på sengekonceptet.

En business case fungerer som beslutningsgrundlag

Baggrunden for henvendelsen er, at OPI-Lab, Syddansk Sundhedsinnovation, har udviklet et business case-værktøj. Værktøjet gør det overskueligt at foretage de vanskelige beregninger over økonomiske konsekvenser ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger, som for eksempel nye hospitalssenge. Dermed får regioner og kommuner et mere sikkert grundlag at basere deres beslutninger på. På samme måde kan private virksomheder drage nytte af værktøjet, eftersom en velunderbygget business case bidrager positivt til virksomhedens salgsmateriale.

Med business case-værktøjet, som en slags tjekliste, foretog Syddansk Sundhedsinnovation beregninger over de samlede økonomiske konsekvenser, som Nyt Nordsjællands Hospital kan forvente ved at investere i nye hospitalssenge baseret på sengekonceptet. I udarbejdelsen af business casen indgik en række parametre som fx økonomi, komfort for patienter og medarbejdere, hygiejne og pladsforhold. Samtidigt bidrog brugerne, portører, plejepersonale og rengøringspersonale, med viden omkring brugen af senge i en klinisk hverdag, det vil sige hvilke processer senge indgår i og hvilke udfordringer og barrierer en ny seng skal imødegå. På baggrund af det samlede billede af oplysninger, udvikledes business casen eller snarere en række business cases afhængigt af hvilke parametre, som fik mest vægt.

Det videre forløb

Nyt Nordsjællands Hospital er så tilfredse med de udviklede business cases, at de ønsker at fortsætte samarbejdet med Syddansk Sundhedsinnovation. Business casen vil, i det videre forløb, blive brugt som pejlemærke for, hvilke udfordringer, der skal løses, og hvordan testforløb skal foregå, så datagrundlaget for casen løbende forbedres. Endvidere har Nyt Nordsjællands Hospital netop modtaget midler fra Markedsmodningsfonden til at fortsætte udviklingen af en ny hospitalsseng. Business casene skal dermed medvirke til, at Nyt Nordsjælland Hospital kan træffe endelig beslutning om udvikling af nye hospitalssenge, skal ske på baggrund af det foreliggende sengekoncept eller ej. 

FAKTA - Business case-værktøj på OPIGUIDE.dk

Business case-værktøj kan hentes gratis på OPIGUIDE.dk.

På OPIGUIDE.dk findes endvidere viden, andre værktøjer og aktuelle cases, som guider såvel offentlige aktører som private parter til et succesfuldt OPI-samarbejde.

Business case på nyt sengekoncept skaber overblik over gevinster og konsekvenser

Kontaktperson