Brugerne er kreative medspillere i formgivningen af logistiksystemer til fremtidens sygehuse

Hvordan skal varer bestilles? Hvordan kommer man af med affald? Hvordan håndteres sterilvarer? Hvordan sikres professionel håndtering af medicin? Over fire hele dage, den 23. og 25.juni og den 19. og 20. august 2014, deltog en række fagprofessionelle i workshops i Syddansk Sundhedsinnovation, Odense. Her bidrog de med faglige input fra deres kliniske hverdag til hvordan fremtidens intelligente hospitals logistik (IHL) systemer skal udformes.

IHL-projektet udvikler intelligente logistiksystemer til eksisterende og nye sygehuse. Projektet er nået til fase 2, som blandt andet handler om at inddrage relevante brugere i udviklingen af logistikrobottens konkrete servicemoduler, fx til bestilling og håndtering af varer, medicinservice og håndtering af affald.

Fysiske mock-ups

I Syddansk Sundhedsinnovations testhaller i Odense har man bygget fysiske mock-ups af lagertårnenes systemporte. De respektive mock-ups er ikke teknisk funktionsdygtige, men demonstrerer hvordan kasser kan hentes ”ud af væggen” med de varer, som fx sygeplejersken har bestilt. Den enkelte mock-up bygges i simple materialer, og det bevidst ufærdige udtryk gør det lettere for deltagerne at forestille sig andre mulige løsninger og udtryk og frem for alt at være kritiske. De fysiske mock-ups giver dermed brugerne mulighed for at kvalificere krav til størrelse og udformning og man kan relativt hurtigt og enkelt tilrette den enkelte mock-up i forhold til brugernes feedback på.

Brugerinddragelse gennem co-creation

Brugerinddragelsen sker blandt andet gennem såkaldt co-creation. Co-creation er en metode, hvor relevante brugere tager aktivt del i udviklingen af prototyper. På den måde bliver brugerne kreative medspillere i formgivningen af det endelige resultat.

Fordelen ved at involvere brugerne i udviklingen af IHL-servicemoduler og komponenter er at sikre, at løsningerne skaber værdi for brugerne i deres hverdagspraksis. Der er både tale om såkaldt ”front end”-brugere, dvs. sundhedsprofessionelle, der bestiller og modtager varer gennem IHL-systemet på de kliniske afdelinger, og ”back end”-brugere, dvs. service- og logistikmedarbejdere og eksterne leverandører, der bidrager til at planlægge forsyningskæden.

Ved workshoppen deltog sygeplejersker, hygiejneansvarlige, social og sundhedsassister og drift og kvalitetskonsulent

Deltagerne var meget konstruktive, og gennemspilningerne i 1:1 miljøet af en række hverdagsscenarier gav mange input til diskussioner omkring optimering af arbejdsgange via IHL-systemerne og til design af systemporte og de grafiske brugergrænseflader.

Business case på IHL-projektet

Sideløbende med testforløbene arbejder Syddansk Sundhedsinnovation med en business case på IHL-konceptet, der synliggør hvilke kvantitative og kvalitative gevinster og udgifter hospitaler får ved at vælge dette logistik-koncept.

Beregningerne sker med udgangspunkt i det business case-værktøj, som OPI-Lab, Syddansk Sundhedsinnovation har udviklet. De samlede økonomiske konsekvenser ved IHL-projektet søges beregnet. Formålet er at give regioner og kommuner et mere sikkert grundlag at basere deres beslutninger på. På samme måde kan private virksomheder drage nytte af værktøjet, eftersom en velunderbygget business case bidrager positivt til virksomhedens salgsmateriale. Med business case-værktøjet, som en slags tjekliste, foretager Syddansk Sundhedsinnovation løbende overslag over de samlede økonomiske konsekvenser, fx i forhold til økonomi, komfort for brugerne, hygiejne og pladsforhold i IHL-projektet. Brugerne er vigtige fordi de bidrager med viden omkring brugen i en klinisk hverdag og hvilke udfordringer og barrierer IHL-projektet skal imødegå.

Læs mere på ihl.nu.

Brugerne er kreative medspillere i formgivningen af logistiksystemer til fremtidens sygehuse