Badeløsninger til ældre, senhjerneskadede og handicappede borgere

Mange kommuner oplever et stigende behov for nye badeløsninger til ældre og handicapområdet. Ved en workshop, den 27. maj 2014, samledes repræsentanter fra kommuner, private virksomheder, Socialstyrelsen og Syddansk Sundhedsinnovation i Odense for at afdække mulighederne for et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) om fremtidens badeløsninger til ældre, senhjerneskadede og handicappede borgere.

Dagens workshop var arrangeret af OPI-Lab Task Forcen, Næstved og Frederikshavns Kommuner og konsulentvirksomheden Public Intelligence. OPI-Lab Task-forcen har netop til opgave at afdække områder, hvor nye OPI-projekter kan skabe økonomisk  og velfærdsmæssig gevinst, så borgerne får bedre ydelser, regionen kan effektivisere og sidst men ikke mindst, at der kan skabes vækst og arbejdspladser.

Baggrunden for initiativet er, at kommunerne efterspørger badeløsninger, som styrker borgerens evne til at klare mest muligt selv i forbindelse med badet. Udfordringen er, at målgruppen er meget bred, og at potentialet for øget selvhjulpenhed i badesituationen med nye intelligente badeløsninger afhænger af målgruppen. Der findes ikke én løsning, så det handler om at udvikle en fleksibel løsning, som kan omfatte flest mulige af målgrupperne.

Forud for workshoppen havde Socialstyrelsen derfor, i samarbejde med Næstved, Fredensborg og Frederikshavns Kommuner, udarbejdet en række personbeskrivelser, såkaldte personaer, som beskriver en række forskellige målgrupper, fx den 39-årige mor til to, der efter en hjerneblødning har behov for hjælp i krævende situationer. Den 16-årige med medfødte handicap. Og den 45-årige mand, som er blevet senhjerneskadet efter en drukneulykke.

Ideudvikling

Personaerne blev brugt til en kreativ og fokuseret proces, hvor deltagerne udarbejdede syv prototypeforslag for nye badeløsninger. Forslagene blev til slut vurderet af et panel ud fra tre kriterier: 1) innovationshøjde, 2) implementeringsmuligheder og udfordringer og 3) markedspotentiale. Til slut blev tre forslag til mulige løsninger udvalgt.
 

Det videre forløb

Mulighederne for at fremtidens badeløsninger til ældre, senhjerneskadede og handicappede borgere, kan udvikles i et offentligt-privat innovationssamarbejde, skal nu afdækkes yderligere. Her kan Holbæk Kommune vise sig at blive en væsentlig aktør, fordi kommunen netop har modtaget støtte fra Markedsmodningsfonden, til indkøb af nye badeløsninger.

Badeløsninger til ældre, senhjerneskadede og handicappede borgere

Kontaktperson