Animationsfilmene ”Hjemmepatienten” og ”Tværklinikeren” præsenteret for sygeplejersker

Syddansk Sundhedsinnovation var inviteret med til årets Sygeplejefestival på baggrund af arbejdet med etiske guidelines i projekt Patient@home. Animationsfilmene ”Hjemmepatienten” og ”Tværklinikeren” illustrerer nogle af de udfordringer patienten på den ene side og sundhedspersonalet på den anden side står overfor, når sundhedsteknologier tages i brug overfor borgeren i eget hjem.

Det overordnede tema ved årets Sygeplejefestival, den 15. september 2014, var velfærdsteknologi og de udfordringer nye velfærdsteknologiske løsninger også kan give. For eksempel de udfordringer, der kan opstå når patienter sendes tidligere og tidligere hjem fra sygehuset, fordi efterbehandling i stadig stigende grad foregår i hjemmet med brug af telemedicinske løsninger.

Sygeplejeetisk Råd

Som en konsekvens af udviklingen i samfundet og dermed i sygeplejen har Sygeplejeetisk Råd revideret deres etiske retningslinjer for sygeplejersker. For hver af de fire grundlæggende sygeplejeetiske principper: Respekt for selvbestemmelse, anerkendelse af værdighed, hensyn til integritet og omhu for det sårbare, beskriver de reviderede etiske retningslinjer hvordan, sygeplejersken kan agere i hverdagen for på bedst mulig vis at leve op til principperne. Sygeplejeetisk Råd håber, at de reviderede sygeplejeetiske retningslinjer kan være vejledende når der opstår etiske spørgsmål og dilemmaer i hverdagen. De sygeplejeetiske retningslinjer kan downloades på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Etikken når behandling rykker ind i borgerens hjem

Som en markering af de reviderede etiske retningslinjer for sygeplejersker, var Syddansk Sundhedsinnovation inviteret med til sygeplejefestivalen. Her præsenterede Syddansk Sundhedsinnovation de to animationsfilm ”Hjemmepatienten” og ”Tværklinikeren”.

De to film illustrerer nogle af de udfordringer patienten på den ene side og sundhedspersonalet på den anden side, står overfor, når sundhedsteknologier tages i brug overfor borgeren i eget hjem. Animationsfilmen ”Hjemmepatienten” beskriver hvilke overvejelser borgeren skal gøre, før hun siger ja til at blive patient i eget hjem. Overvejelser, der handler om, at man skal være indstillet på at få teknologi ind i sit hjem og være i stand til at betjene det. Og at man som hjemmepatient skal være tryg ved de tekniske løsninger. Hjemmebehandling af patienten skaber også udfordringer for de klinikere, der omgiver patienten, men ofte ikke har en direkte kontakt. Filmen ”Tværklinikeren” fortæller om, hvordan kommunikation skal sikre, at der etableres tillid mellem patient og kliniker. Og både kliniker og patient skal være tryg ved den arbejdsdeling, der skal eksistere mellem patienten og klinikeren. –

Filmene er produceret i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. De er resultat af arbejdet med etiske guidelines i projekt Patient@home, Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. I Patient@home skal en lang række parter udvikle nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

Syddansk Sundhedsinnovation har tre ansvarsområder i Patient@home

  • Behovsafdækning, hvor Syddansk Sundhedsinnovation støtter de øvrige projektpartnere i at fastholde brugerperspektivet i udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger. 
  • Test, hvor Syddansk Sundhedsinnovation støtter de øvrige projektpartnere i at afvikle tests, der sikrer overensstemmelse mellem brugerbehov og produkt. 
  • Etiske Guidelines, hvor Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet Etiske Guidelines, der skal sikre, at produktudviklere og de øvrige projektpartnere har indsigt i og forståelse for de sundhedsprofessionelles og patienternes liv, behov og ønsker.
Animationsfilmene ”Hjemmepatienten” og ”Tværklinikeren” præsenteret for sygeplejersker

Kontaktperson