De bedste løsninger for udbredelsen af velfærdsteknologiske løsninger i EU

En konference den 7. oktober 2014 i Bruxelles afsluttede EU-partnerskabsprojektet CASA. I projektet arbejdede 13 europæiske partnerregioner, herunder Region Syddanmark, sammen om at beskrive de bedste løsninger for udbredelsen af velfærdsteknologi. Projektet viser, at viden om velfærdsteknologiske løsninger kan deles på trods af regionale forskelle.

Muligheder og barrierer

Specialkonsulent Christina E. Wanscher, Syddansk Sundhedsinnovation, repræsenterede Region Syddanmark. Hun holdt et indlæg om hvilke regioner, der har inspireret regionen. Christina Wanscher lagde vægt på, at der både er muligheder og barrierer, når man taler om best practice i forbindelse med udrulning af velfærdsteknologiske løsninger.

Som Christina Wanscher formulerede det: Mulighederne handler især om, at CASA-projektet har afdækket ny viden om de mange initiativer, der er i gang i Europa. Initiativer som vi skal lære af. Til gengæld er der også barrierer. Barriererne handler om, at landene er forskellige, har forskellige sundhedssystemer og er forskellige steder i udviklingen fx når det gælder digitalisering.

- Løsninger kan ikke bare kopieres fra den ene region til den anden. Men man kan tage afsæt i en anden regions løsning, tilpasse den til egne forhold, og på den måde gøre brug af de erfaringer andre regioner har gjort, forklarer Christina Wanscher.

- Den overordnede konklusionen er altså, at viden faktisk kan deles. Vi kan lære fra hinanden, så vi kan imødegå udfordringen med stadig flere ældre borgere. Og vi skal lære af hinanden, for vi har ikke råd til at lade være, udtaler Christina Wancher, Syddansk Sundhedsinnovation.

Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S) repræsenterede det politiske niveau i Region Syddanmark og deltog ved en konferencemiddag i forbindelse med konferencen.

Tryghed i hjemmet for ældre borgere

Baggrunden for, at 13 europæiske regioner i 2012 indgik i EU-partnerskabsprojektet CASA, er den fælles udfordring med stadig flere ældre i Europa, som øger behovet for velfærdsteknologiske løsninger, der kan gøre livet nemmere og tryggere for de ældre borgere, der ønsker at blive boende i eget hjem.

Med en kombination af studieture og udstationeringer på tværs af partnerregionerne er værdifuld viden samlet ind. Både viden om konkrete velfærdsteknologiske løsninger og viden om hvordan forskellige lande og regioner løser udfordringerne med udrulning af velfærdsteknologiske løsninger. Denne viden danner nu basis for et ’Good Practice katalog og et bud på regionale implementeringsplaner for hver af de deltagende regioner.

Region Syddanmark har deltaget i studieture i samtlige regioner. Endvidere har syddanske eksperter været udstationeret i Skotland for at lære om skotternes digitale agenda. Den sidste syddanske delegation sendes af sted til Catalonien i slutningen af oktober for at lære om living labs og innovation hubs.

Region Syddanmark har også været vært for studiebesøg. Evalueringsmodellen MAST var i fokus, da en større gruppe besøgte Odense. Og regionens innovative og telemedicinske løsninger er blevet præsenteret for eksperter fra blandt andet Flandern og Kent.

CASA projektet fortsætter frem til årsskiftet 2014/2015, og indtil da bliver der arbejdet med et Good Practice-katalog og en regional implementeringsplan for hver region.

De bedste løsninger for udbredelsen af velfærdsteknologiske løsninger i EU

Kontaktpersoner