AAL-forum i Bukarest havde fokus på innovation

Bukarest, Bulgarien, var i år vært for den årlige konference AALForum. Fokus i 2014 var på begrebet innovation og hvad det kræver når innovation skal føre til nye og bedre løsninger. Region Syddanmark var repræsenteret ved direktør Diana A. Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation

Konferencen satte blandt andet fokus på at udforske de mange forskellige opfattelser og definitioner, der findes af innovation. På hvordan man i forskellige lande tilgår og arbejder med innovation. Og på hvordan innovation fremmer udvikling af nye løsninger.

Deltagerne ved konferencen var et udvalgt publikum bestående af ledere af diverse klynger i Europa, ledere af større innovationsarbejde og ledende organisationsfolk. Deltagerne fik indsigt i innovation, innovativ tænkning og hvilke innovative metoder, der er i spil - på tværs af Europa.

Fra åben innovation til succesrige løsninger

Direktør Diana A. Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation deltog med et indlæg om hvordan indsigt i innovation, innovativ tænkning og innovative processer kan bane vejen for en succesrig udvikling af nye og bedre produkter, systemer og services.

Det syddanske paradigme om "åben innovation", hvor parterne inviteres indenfor til et åbent samarbejde om innovation, hvor der er fokus på brugerinddragelse og hvor ideer kan afprøves i Syddansk Sundhedsinnovations inspirerende og åbne faciliteter, gør en forskel for de løsninger, der udvikles.

- "Vi er foregangsland, når det gælder innovation. Vi går skridtet videre og afprøver de ideer, som innovativ tænkning bringer frem", udtaler Diana A. Nielsen.

Også Region Syddanmarks konkrete arbejde med offentlig-privat samarbejde og offentlig-privat innovation vakte interesse.  

Fakta

AAL, står for Ambient Assisted Living. Det er et EU-program med et budget på 700 mio. EUR, der har til formål at fremvise og demonstrere informations- og kommunikationsteknologiprojekter inden for velfærdsteknologi. Region Syddanmark er aktiv i flere europæiske innovationsprogrammer. Regionen deltager således i EU-projektet CASA, er udpeget som EU-referencested og er aktiv deltager i ”European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA”.

Læs mere på AALForums hjemmeside.

AAL-forum i Bukarest havde fokus på innovation