65.000 daglige elektroniske beskeder sikrer dialogen mellem sygehuse og hjemmeplejen

Hver dag sendes 65.000 elektroniske beskeder frem og tilbage mellem sygehusene og den kommunale hjemmepleje i Region Syddanmark. Det sker for at sikre sammenhæng for borgeren.

I Region Syddanmark har man styr på dialogen om borgerne på tværs af sygehuse og den kommunale hjemmepleje.

Digitaliseret Sundhedssamarbejde

Ved hjælp af dialog - digitaliseret sundhedssamarbejde - baseret på elektroniske beskeder, giver sygehuse besked til hjemmeplejen hvis borgeren bliver indlagt. Så kører hjemmehjælpen ikke forgæves og levering af mad afbestilles. Når borgeren udskrives får hjemmeplejen igen besked og står parat når borgeren er hjemme igen.

SAM:BO - understøtter stafetmetoden

Baggrunden for det velfungerende tværsektorielle samarbejde er, at Region Syddanmark og de 22 kommuner har en lang tradition for og erfaring med samarbejde, udvikling og implementering af elektronisk understøttelse af samarbejdet ved indlæggelse og udskrivelse.

Samarbejde er beskrevet i samarbejdsaftalen SAM:BO, som har fungeret i fuld skala siden juni 2009.

SAM:BO er både en samarbejdsaftale, den beskriver it-understøttelse og den beskriver den nødvendige organisering - alle tre elementer er gensidig afhængige. SAM:BO medvirker dermed til at sikre stafet-metoden, så overlevering af patienter sker ”søm-løst” mellem sygehuse, kommuner og også almen praksis.

Samarbejdet sikrer gensidig respekt

Aftalen er meget mere værd end det papir den er skrevet på, forklarer Alice Skaarup Jepsen, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation.

- "SAM:BO beskriver hvilke forløb borgerne og patienterne kommer igennem. Og dermed hvilke behov dialogen skal understøtter, så patienten oplever sammenhæng i sit behandlings og plejeforløb, som jo netop kræver samarbejde på tværs af sygehuse og kommuner", slutter Alice Skaarup Jepsen, Syddansk Sundhedsinnovation.

65.000 daglige elektroniske beskeder sikrer dialogen mellem sygehuse og hjemmeplejen

Kontaktperson