23 medarbejdere i Region Syddanmark startede uddannelsesforløb om brugerinddragelse og innovation

23 medarbejdere fra alle hjørner af Region Syddanmark startede, den 30. januar 2014, et uddannelsesforløb om brugerinddragelse og innovation. De skal lære at omsætte den gode ide til en god løsning, som skaber en bedre klinisk hverdag. De skal lære at omsætte brugerinddragelse og innovation i forløbet fra ide til løsning.

De 23 medarbejdere kom blandt andet fra en rygafdeling, en øjenafdeling og fra en køkkenfunktion.

Hver deltager havde medbragt skitsen til en konkret problemstilling, som de i løbet af uddannelsesforløbet skal udvikle en løsning på med det formål at forbedre den patientoplevede kvalitet og service.

Innovationsagent

Ved denne første workshop deltog medarbejderen sammen med sin leder. Dette som garant for ledelsesmæssig opbakning. Og som sikkerhed for en fælles forståelse af, hvordan brugerinddragelse og innovation skal bruges hjemme i hverdagen, når der skal udvikles holdbare løsninger på den valgte udfordring.

Deltagerne blev præsenteret for Syddansk Sundhedsinnovation og de metoder som skal anvendes i løbet af uddannelsesforløbet. De fik også en gennemgang af eksempler på brugerinddragende innovative projekter. Og fremfor alt fik de en indføring i deres kommende opgave som innovationsagenterne.

Næste worskhop i marts 2014

Den næste workshop i uddannelsesforløbet er den 6. marts 2014. Her skal deltagerne lære, hvordan der med afsæt i kendte og ikke erkendte brugerbehov, formulerer en udfordring, som motiverer fremdriften i eget projekt.

23 medarbejdere i Region Syddanmark startede uddannelsesforløb om brugerinddragelse og innovation