Videndeling om kompetenceudvikling til det digitale sundhedsvæsen

Digitale løsninger i sundhedsvæsenet har affødt et voksende behov for at udvikle medarbejdernes digitale kompetencer. Derfor har Region Syddanmark siden 2020 afsat 10 mio. kr. årligt til at klæde medarbejderne på til bedre at anvende it-systemer og teknologier.

Fremtidens sundhedsvæsen er digitalt og kalder på kompetenceudvikling

De enkelte sygehuse i Region Syddanmark arbejder på opgaven, og for at sikre deling af viden og gode løsninger mødtes repræsentanter fra sygehusenheder og stabe den 10. juni 2021.

John Willemoes Ladefoged er HR-chef Sydvestjysk Sygehus, han forklarer:

- Der er godt med adgang til erfaringer, hvor man kan høste af noget af den viden de andre enheder har oparbejdet.

Videndeling på tværs af sygehuse

Målet med mødet var at drøfte status for kompetenceudvikling på digitaliseringsområdet samt afdække netværksmuligheder og give bud på, hvordan nøglepersoner på tværs af Region Syddanmark bedst understøttes i arbejde med at udvikle digitale kompetencer.

På mødet var det tydeligt, at der på tværs af enhederne er mange gode bud på, hvordan det kliniske personale opkvalificeres, når det handler om digitale kompetencer. På mødet blev der bl.a. delt viden om:

  • Udbredelse af viden om og træning i anvendelse af Mit Sygehus (app)
  • Afdækning af behov for kompetenceudvikling
  • Observation af it-arbejde på afdelingen
  • Træning i videokommunikation
  • Konsulentbistand i klinikken til hjælp for medarbejderne
  • Kursus i basale it-kompetencer
  • Tips og tricks - ugentlig video på ca. 2. min.

 

På tværs af sygehusenheder er der enighed om vigtigheden af det lokale perspektiv kombineret med den gensidige sparring på tværs af sygehusenheder.

- Vi gennemfører hver især lokale løsninger på digital kompetenceudvikling, men det er interessant for mig at høre, om der er en idé eller inspiration fra nogle af de andre sygehusenheder eller stabe, jeg kan tage med hjem til os her i Sygehus Sønderjylland, udtaler Jan A. Toft, udviklingschef på Sygehus Sønderjylland

- Opgaven er jo i virkeligheden kollektiv i Region Syddanmark og derfor er kollektiv sparring en døråbner til samarbejde og synergier mellem opgaverne i de forskellige enheder, forklarer Lisbeth Thisted, projektchef, Telepsykiatrisk Center

- Det er en god idé at mødes. Der er meget inspiration og forskelligheden er stor på tværs af vores enheder – det vidner om at der er mange forskellige måder at løse opgaverne på og vi har allerede etableret møder med oplægsholder fra OUH i forlængelse af mødet, uddyber John Willemoes Ladefoged, HR-chef Sydvestjysk Sygehus.

Lokal forankring og deling på tværs

Der er bred enighed om, at digital kompetenceudvikling skal helt tæt på klinikken og målrettes de teknologier og it-systemer, som anvendes i driften.

Susanne Hoffmann Andersen, afdelingschef Koncern HR, Ledelsesakademiet, uddyber:

- Nogle af behovene er generiske. Andre er forskellige på tværs af sygehusene. En tæt dialog både mellem sygehusene og internt mellem fagområderne i klinikken kan medvirke til at afklare, hvor og hvordan digitale løsninger kan understøtte patientbehandlingen.

- I Syddansk Sundhedsinnovation er vi meget bevidste om, at det fulde potentiale af teknologi og digitalisering forudsætter, at medarbejdere og patienter har viden om og er trygge ved de forskellige løsninger. Kompetencer og relationer mellem personale og patienter er helt afgørende for succes. Det er én af grundene til, at vi arbejder med at bygge bro mellem forskellige enheder, projekter og erfaringer og på denne måde bidrager til at udvikle kompetencer til fremtidens digitale sundhedsvæsen, fremhæver Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation.

. Det giver mening både at dele viden direkte ift. uddannelsesaktiviteter, men også mere overordnet at dele viden og drøfte forskellige løsninger ift. organiseringen af kompetenceudviklingsarbejdet, Jan A. Toft, udviklingschef, Sygehus Sønderjylland.

- Det vil være fint, hvis der kommer en fast struktur på videndelingen fremadrettet så omfang, temaer og inspiration rammesættes og organiseres. Det kan evt. også ske med inddragelse af eksterne eksperter, der kan hjælpe og skubbe til vores forståelse af hvad der virker. Jeg er også meget interesseret i at fokusere på feedback fra vores egne områder ift. hvordan vi måler effekten af vores indsatser inden for udvikling af digitale kompetencer, John Willemoes Ladefoged, HR-chef Sydvestjysk Sygehus.

Der planlægges et nyt møde i løbet af efteråret 2021. Interesserede er velkommen til at kontakte Morten Hoff fra Syddansk Sundhedsinnovation. Morten.hoff@rsyd.dk.

Videndeling om kompetenceudvikling til det digitale sundhedsvæsen

Kontakt
SDSI
Chefkonsulent
Morten Hoff
+45 2179 1730
Morten.Hoff@rsyd.DK