Styrkede klimakompetencer hos fremtidens unge

Projekt ’Viden der virker’ skal styrke unges viden og kompetencer om bæredygtighed og grøn omstilling

’Viden der virker – cirkulær økonomi og affaldshåndtering’ sætter fokus på at give gymnasieelever kompetencer til at understøtte udvikling hen imod et mere bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi.

Jacob Lund, chefkonsulent ved Campus Vejle, som står bag projektet, forklarer,

- Vi ser frem til at komme i gang med projektet. Det handler om at klæde de unge på til i morgen - hvor viden og kompetencer om bæredygtighed og evnen til at omsætte denne viden til praktisk grøn omstilling kommer højt på dagsordenen.

Affaldshåndtering i sundhedssektoren

I projektet udvikles, afprøves og implementeres case-baserede undervisningsforløb, som tager afsæt i virkelighedsnære cases om affaldshåndtering i sundhedssektoren. Cases udvikles i samarbejde med sygehuse og private leverandører.

Formålet er at øge de unges viden, engagement og handlekompetencer ift. at forstå, designe, anvende og implementere bærdygtige løsninger. Dette både i forhold til kommende karrierevej for de unge, men også på den kortere bane at medvirke til at udvikle bæredygtighedsindsatser i hverdagen og i driften på de deltagende gymnasier.

Samarbejde på tværs

Campus Vejle er projektejer og en lang række gymnasier i Vejle og Odense er med. Hertil kommer repræsentanter fra sygehuse, kommuner og virksomheder i Region Syddanmark.

Projekt kører i perioden januar 2021 til december 2023, og er støttet af Region Syddanmarks uddannelsespulje. Hertil kommer 25 % egenfinansiering fra de deltagende uddannelsesinstitutioner.

 

Styrkede klimakompetencer hos fremtidens unge
Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Julie Hvidt
+45 2462 8809
Julie.Hvidt@rsyd.dk