Slutevaluering af GERI-kufferten, et beslutningsværktøj for de svageste ældre

Evalueringen af GERI-kufferten viser, at beslutningsværktøjet i nogen udstrækning er implementeret og kan medvirke til en tættere relation mellem sygehus og kommuner og til dels til almen praksis

GERI-kufferten indeholder POCT-udstyr (Point of Care Testing) - blodtryksapparat, blærescanner, vægt og et håndholdt blodprøveapparat, således at geriatritrænede akutsygeplejersker / hjemmesygeplejersker i borgerens hjem kan måle kliniske objektive parametre og dermed få et hurtigt overblik over patientens tilstand, og dermed i  samarbejde med den praktiserende læge kan lave en behandlingsplan.

Målet med GERI-kufferten var at være med til at sikre nye måder til tidlig opsporing af sygdom og dermed forebygge sygdom og akutte indlæggelser af ældre medicinske og geriatriske patienter/borgere.

Sundhedsstyrelsens evalueringen viser blandt andet, at GERI-kufferten i nogen udstrækning er implementeret og kan give en tættere relation mellem sygehus og kommuner og til dels til almen praksis.

Det videre forløb

GERI-kufferten er blevet testet i et samarbejde med Odense Universitetshospital og de fire fynske kommuner Fåborg-Midtfyn, Svendborg-, Nordfyn- og Kerteminde kommune samt praktiserende læger i de pågældende praktiserende lægehuse. GERI-kufferten udrulles i de resterende fynske kommune, og der etableres et digitalt forum til vidensdeling. Denne udvidelse af projektet løber frem til udgangen af 2022.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har i GERI-kuffert projektet været ansvarlig for teknikken herunder Generisk Telemedicinsk Platform (GTP) som den telemedicinske platform på tværs af de fire kommuner, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus samt udvalgte praktiserende læger. SDSI har i samarbejdet med leverandøren og projektets deltagere tilpasset løsningen, så den kunne bruges i projektet. Under pilot har SDSI haft ansvaret for support og oplæring på GTP.

Slutevaluering af GERI-kufferten, et beslutningsværktøj for de svageste ældre
Kontakt
SDSI
It-projektleder
Stefan Madsen Sjødahl
+45 2179 4990
Stefan.Madsen.Sjodahl@rsyd.dk