Sammenhæng på tværs i en fremtid med sundhedsklynger - WHINN 2021

INVITATION: Event under WHINN, den 23. september 2021, der gør dig klogere på teknologier, der kan understøtte sammenhænge på tværs i en fremtid med sundhedsklynger

TID: 23. september kl. 9.00 - 14.00

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Målgruppen er offentlige og private aktører i sundhedsvæsenet, frontmedarbejdere og klinikere, uddannelsesinstitutioner etc.

TILMELDING: På whinn.dk. Er det ikke muligt for dig at komme til det fysiske arrangement, kan du se oplæggene via streaming. Tilmeld dig streaming af eventen ved at vælge 'STREAMING: En fremtid med sundhedsklynger' i registreringsmodulet på whinn.dk

-----------------------------------------------------------------

Teknologi og digitalisering er vigtige elementer i vores sundhedsvæsen og indgår på tværs af fagligheder, aktører og sektorer. Mange nuværende og fremtidige løsninger understøtter arbejdsgange og giver patienter mulighed for øget inddragelse i deres behandlingsforløb.

21 sundhedsklynger

Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at 21 sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse skal give mere samarbejde på tværs af sektorer og bedre forløb for den enkelte borger.

Med dagens arrangement sætter vi fokus på, hvordan teknologi og digitalisering kan bidrage til, at de nye sundhedsklynger kan gøre en positiv forskel for den enkelte borger og imødegå de udfordringer, som venter sundhedsvæsenet i de kommende år.

Konsulent, debattør og foredragsholder Sidsel Vinge (PhD, cand.merc) vil indledningsvis tage os op i helikopteren med et overordnet perspektiv på problemstillingen. Derefter vil nogle konkrete eksempler danne afsæt for drøftelser af, i hvilket omfang og hvordan samarbejdet mellem sundhedsvæsenets aktører kan understøttes af teknologi og digitalisering.

Der vil være eksempler på, hvordan forskellige initiativer og digitale tilbud inden for forebyggelse og sundhedsfremme kan samles i en fælles ramme; hvordan digital støtte til sårbare diabetespatienter kan give mere sammenhæng i indsatserne; og hvordan telemedicinsk hjemmemonitorering kan gøre tilværelsen lettere for kronisk syge mennesker. Undervejs vil dagens tema ikke alene blive belyst ud fra regionens og kommunens perspektiv, men også ud fra patientens og den praktiserende læges.

Program

Eventet afholdes som en WHINN 2021 og er arrangeret af Syddansk Sundhedsinnovation.

Sammenhæng på tværs i en fremtid med sundhedsklynger - WHINN 2021

Læs mere
- Gå til Whinn.dkKontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk