PANELDEBAT: Mennesket og Robotter – hvor går grænsen for brugen af robotter?

Skal robotter varetage eller overtage patientnære funktioner, der før blev løst af personalet og hvor går grænsen egentligt? Det diskuteres ved en paneldebat den 18. august i Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

TID: 18. august 2021, kl. 14 - 16.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense

MÅLGRUPPE: Alle der interesserer sig for interaktionen mellem ’Mennesket og Robotter’

TILMELDING:
Fysisk deltagelse senest den 17. august 2021.
Virtuel deltagelse senest 17. august 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robotter er mange ting og har længe været anvendt i sygehusvæsenet. 

Særligt logistikrobotter har fundet vej fra fabriksgulvet til hospitalsgulvet og navigerer nu i korridorerne med blodprøver, pakker og godstransport. Senest er robotterne flyttet til de kliniske afdelinger hvor robotkirurgi bliver mere og mere udbredt og hvor man har påbegyndt pilotprojekter hvor træningsrobotter skal aflaste personalet i forbindelse med genoptræning af patienter.

Men i hvor høj grad skal robotter vare-/overtage patientnære funktioner, der før blev løst af personalet og hvor går grænsen egentligt?

Kigger man mod plejesektoren finder man eksempelvis såkaldte sociale robotter, der assisterer personalet med at skabe glæde og livskvalitet hos borgerne. Er der opgaver – tætte på patienten og borgeren – som robotter ikke bør udføre i sygehusvæsenet og det øvrige sundhedsvæsen for den sags skyld og er den samtale overhovedet relevant?

I debatten indgår eksperter og meningsdannere inden for robot-området og inviterer til korte præsentationer og enageret debat om de robotters fremtid inden for det danske sundhedsvæsen.

Panel

  • Thiusius R. Savarimuthu, teknisk forskningsleder, Center For Clinical Robotics, Odense Universitetshospital, professor, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
  • Søren Andreas Just, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Reumatologisk Ambulatorium, Medicinsk Afdeling, Svendborg Sygehus, Odense Universitetshospital
  • Anne Gerdes, professor, Humanistic Information Studies, leder af Ph.D. programmet i Design, IT og kommunikation, SDU Design, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
  • Peter Julius, CEO, Public Intelligence.

 

PANELDEBAT: Mennesket og Robotter – hvor går grænsen for brugen af robotter?

Kontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk