Offentligt-privat samarbejde om robotløsninger til sundhedssektoren

Er du eller din virksomhed interesseret i offentligt-privat samarbejde om robotteknologiske løsninger til sundhedssektoren?

Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark spiller en vigtig rolle i offentligt-privat innovationssamarbejde.

Vi understøtter samarbejde mellem virksomheder og sundhedssektoren, idet vi bygger bro mellem de kliniske behov på sygehuse og virksomheders robotløsninger.

- Vi tilbyder indsigt i sundhedssektorens udfordringer og behov, og vi understøtter den samskabende innovationsproces.

- vi understøtter vores partnere i behovsafdækning, udvikling af use cases, test, evaluering, indkøb og implementering af robotteknologiske løsninger.

Hvis det har vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte Louise Halgaard Gotfredsen lhg@rsyd.dk

Sammen kan vi udvikle løsninger, der kan være med til at forbedre det danske sundhedsvæsen til gavn for borgere og medarbejdere i sundhedssektoren.

Læs mere i vores partnerprofil (engelsk)

Offentligt-privat samarbejde om robotløsninger til sundhedssektoren
Contact
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk