Mobile transportrobotter, sundhedsdroner og desinfektionsrobotter

Mobile robotter i sundhedssektoren transporterer patientprøver, flyver med patientprøver og desinficerer rum

Mere end 40 deltagere var mødt op til det første fysiske møde i Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren siden corona. Som Louise Halgaard Gotfredsen udtrykte det, var det dejligt at kunne mødes igen.

Offentligt-privat samarbejde om test og udvikling af mobil robotløsning til Sydvestjysk Sygehus

Ethvert sygehus har et meget stort antal transporter af patientprøver på kryds og tværs af kliniske afdelinger og laboratorieafdelinger.

Det var udgangspunktet for, at Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA), sammen med virksomheden Enabled Robotics og Syddansk Sundhedsinnovation satte gang i et offentligt-privat innovationsarbejde om test og udvikling af en mobil robotløsning, der skal automatisere transport af prøver.

Blik ind i hverdagen på Sydvestjysk Sygehus

For at få indblik i hvilke transporter på Sydvestjysk Sygehus, det giver mest mening at automatisere, arrangerede SDSI en række workshops, hvor personalet beskrev hvilke flows de dagligt tager, når de henter prøver ude i klinikken for at bringe dem til test i laboratoriet.

Det viste sig, at der samlet kunne beskrives 21 mulige transporter på SVS!

Martin Skov, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, forklarede hvordan man under tre dages feltstudier yderligere kvalificerede de 21 transporter, så KDA, i samarbejde med SDSI og Enabled Robotics, på et oplyst grundlag kunne tage beslutning om hvilke transporter, som en mobil robot med størst fordel kunne overtage fra personalet.

Overordnet viste resultaterne af feltstudierne, at der var behov for en fleksibel robot, som selv kan tage prøver op og læsse dem af igen.

Denne kortlægning af arbejdet i Klinisk Diagnostisk Afdeling var en øjenåbner for medarbejderne. Der er utallige prøve, som bliver hentet og bragt. Der er mange faste rutiner og gentagne opgaver, som en robot med fordel kan løse.

Syddansk Sundhedsinnovation er i projektet ansvarlig for workshops, feltstudier, visualisering og løbende facilitering af samarbejdet.


Martin Skov, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation 

Mobil platform med mobil arm – klarer den sidste meter på sygehuset

Enabled Robotics (ER) tilbyder allerede en MARS-robotløsning - Multi Application Robotic System, hvor en mobil robot er kombineret med en robotarm og et fælles intuitivt interface. Løsningen er unik idet den sikrer autonomi, fleksibilitet og brugervenlighed.

I OPI-samarbejdet mellem SVS og ER er opgaven at forfine løsningen, så robotten automatisk kan skifte, i betydningen omstille sig, imellem forskellige opgaver.

- Det er kombinationen af den mobile platform og robotarmen, som gør, at MARS kan udføre opgaver og klare sig selv i løbet af dagen uden involvering af manuel arbejdskraft, forklarer Ricky Søndergaard

Målet er en MARS-robotløsningen, der kan nå helt ud i sidste led på sygehuset og dermed være til at klare den sidste meter i forhold til at hente og bringe prøver

Ideen med at udvikle og teste MARS på Sydvestjysk Sygehus er, at den kan løse konkrete automatiseringsbehov på Klinisk Diagnostisk Afdeling og i et lidt videre perspektiv, identificere andre potentialer og udviklingsmuligheder for robotløsningen.

Ricky Søndergaard er glad for at indgå i samarbejdet. Vi får nogle erfaringer, som vi kan bruge i vores eget udviklingsarbejder. Han bemærker især, at når ER skal udvikle robotløsninger, som skal bruges af ikke-teknisk personale, er det vigtigt med intuitiv software., som ER løser ved blandt andet at bruge blokbaserede programmer.

Sundhedsdronerne kommer

Kjeld Jensen, professor ved Syddansk Universitet er ikke i tvivl. Han har en stålsat tro på, at sundhedsdroner kommer til at transportere patientprøver og såkaldt point-of-care medicinsk udstyr mellem primær og sekundær sektoren og på længere sigt bringe en paramediciner ud til skadesstedet.

Sammen med H. C. Rasmussen, projektleder i Falck, beskrev Kjeld Jensen de mange udfordringer, som det store sundhedsdroneprojektet, stod og står overfor. Det handler blandt andet om udfordringer, der kredser om national, EU og amerikansk lovgivning og godkendelser.

Men nu flyver dronen. Den 30. august 2021 fløj projektets drone således for første gang mere end 100 km på Ærø, og det lover godt for fremtiden. Næste skridt er, at dronen skal flyve til Svendborg Sygehus.

Automatiseret desinfektion

Coronapandemien udbrud fik Flemming Kjær Thinggard, stifter og teknisk direktør i virksomheden Autonomous Units, til at reflektere over hvordan man kan bruge automatiserede robot-desinfektionsløsninger, som supplement til omhyggelig rengøring, og dermed være med til at forebygge smittespredning med corona og andre vira og bakterier.

Sammen med flere aktører etablerede Flemming Kjær Thinggaard 1. august 2020 Autonomous Units. Virksomheden kombinerer MiR-platformen,
velkendt teknologi i form af dry-mist-desinfektion og odenseansk autonom robotteknologi. Den samlede applikation - Autonomous Units desinfektionsrobot desinficerer fx kontorer eller institutioner ved at sende en tør tågedamp af brintoverilte ud over rummene. Ifølge Flemming Thinggaard har dry-mist-teknologien en evidensbaseret effekt og fjerner 99,9999 procent af vira og bakterier.

Flemming Kjær Thinggaard påpeger, at robotløsningen har potentiale også udover corona, eftersom krav til høj hygiejne og automatiseret sygdomsbekæmpelse vil fortsætte.

Input til kommende netværksmøder

Louise Halgaard Gotfredsen sluttede dagen med at opfordre netværkets medlemmer til at give input til temaer og oplæg til kommende netværksmøder, for derved fortsat at holde mødernes indhold relevant og aktuelt for mødedeltagerne. Input kan også efterfølgende sendes til Louise eller andre medlemmer af netværkets advisory board.

 

Mobile transportrobotter, sundhedsdroner og desinfektionsrobotter

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk