Mennesket og Robotter i sundhedsvæsenet

Vigtig debat om Mennesket og Robotter i sundhedsvæsenet ved onlinevent i Syddansk Sundhedsinnovation

Mange perspektiver i spil

Robotter er mange ting og har længe været anvendt i sygehusvæsenet. Men hvad kan robotter i sundhedsvæsenet, og hvilke udfordringer er der i brugen af robotter i et fremtidigt sundhedsvæsen med robotter i mange afskygninger. Og fremfor alt er der grænser for hvor og hvordan vi bruger robotter?

Det drøftede Søren Andreas Just, Thiusius Rajeeth Savarimuthu, Hanne Bækgaard Larsen,  Peter Julius og Anne Gerdes fra hvert deres perspektiv.

Som speciallæge og ph.d. i gigtsygdomme på Medicinsk Afdeling ved Svendborg Sygehus OUH er Søren Andreas Just helt tæt på de patienterne. Han er involveret i flere AI-drevne sundhedsprojekter og test af robotteknologi i klinikken, og han lagde vægt på, at patienterne overvejende er positive overfor ny teknologi. Samtidigt pegede han på, at det er ekstremt vigtigt, at alle patienter kommer med om bord. Derfor er det vigtigt at involvere patienter tidligt i udviklingen af robotter.

- For ikke at overskride patientens grænser skal patientens være i centrum i hele processen - fra start til slut.

Telepresence robotter til kræftramte børn

Hanne Bækgaard Larsen er uddannet sygeplejerske og sociolog. Hun er forskningskoordinator på Rigshospitalets børneonkologiske forskningslaboratorium (Bonkolab), hvor hun leder den psykosociale forskningsgruppe. Her forsker hun blandt andet i brugen af telepresence robotter til kræftramte børn, som ofte har meget fravær.

Hun forklarede, at telepresence robotterne kan mange ting, være sociale, skabe hygge og understøtte læring. Det centrale er at blive enige om, hvordan vi skal bruge robotterne

Skal vi fordi vi kan?

Som tekniker finder Thiusius Rajeeth Savarimuthu det vigtigt, at arbejdet med robotter altid sker på baggrund af et behov – hos patienterne.

Han spurgte retorisk: 'Skal vi, fordi vi kan' og mener, det er vigtigt, at vi har en åben dialog med hinanden om, hvorvidt robotter er noget vi gerne vil i det danske sundhedsvæsen.

From Japan with Love - Offentligt-privat samarbejde

Peter Julius er partner og medstifter af Public Intelligence. Han repræsenterer dermed en af de mange SMV’er, små og mellemstore virksomheder, som Danmark er så rig på. Peter er optaget af, at Danmark er et fantastisk testmiljø for robotudvikling, og det mener han, at vi skal udnytte. Med sin tilgang som international brobygger og innovatør på flere nationale og internationale kunder og projekter har han blandt andet stået bag at få et samarbejde op at stå om produkttest af en japansk robot på et dansk plejehjem.

- Vi har tilliden, åbenheden og ærligheden, og så har vi en klynge, der arbejder rigtig godt sammen. Og det er netop samarbejdet, der gør det dansk testarbejde unikt.

Der etiske perspektiv

Anne Gerdes' er professor i informationsvidenskab ved Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet. Hendes forskning kredser om datalogiske, AI-filosofiske og it-etiske problemstillinger af blandt andet robotter i sundhedsvæsenet.

Hun minder os om, hvor vigtigt det er at følge implementering af robotter. Bliver de virkeligt en succes, der kommer ind i daglig praksis og hvilken betydning har robotter for omsorgspraksis.

Mennesket og Robotter i sundhedsvæsenet

Mennesket & Robotter
Se video fra eventenKontakt
SDSI
Eventkonsulent
Katrine Maruri
+45 2167 3071
kmz@rsyd.dk