Ledelse i et digitalt sundhedsvæsen

Afdelings- og afsnitsledelser m.fl. på de syddanske sygehuse bliver klædt på til ledelse i et digitalt sundhedsvæsen

Fremtidens sundhedsvæsen er digitalt og kalder på udvikling af digitale kompetencer

Sundhedsvæsenet er i fuld gang med en digital transformation. Det kræver både nye digitale kompetencer hos de sundhedsprofessionelle, og det kræver, at ledelserne i sundhedsvæsenet lærer at navigere i en kliniske hverdag, hvor digitale løsninger spiller en stadig større rolle.

Hvad gør det ved mennesker, når vi benytter digitale teknologier?

I det andet af fire virtuelle moduler om ledelse i et digitalt sundhedsvæsen var der fokus på, hvilke behov og dynamikker, der er på spil, når der digitaliseres.
- Det skal helst starte med, at brugerne inddrages, så det er deres behov, der er i fokus. Først derefter skal vi begynde at tænke teknologiske løsninger. Hver leder skal altså tænke sin lederrolle på et helt ny måde, forklarer Randi Lehmann Boesen

Dagens fokus var derfor på, hvad det gør ved mennesker, når vi benytter digitale teknologier?

  • Hvad gør det ved brugerne/patienterne?
  • Hvad gør det ved medarbejderne?
  • Hvad er ledelsesopgaven i denne omstilling?

Handlingsorienteret undervisning

Det virtuelle modul er bygget op som handlingsorienteret og interaktiv undervisning, som gør brug af fx et brugerrejsespil, dialoger på tværs og inspirationsfilm, hvor patienter, medarbejdere, ledere og forskere ridser problemstillinger og dilemmaer op.

En vigtig del af konceptet er også, at afdelings- og afsnitsledelser på de deltagende afdelinger sidder sammen og dermed er sammen om at løse opgaverne og reflektere over deres rolle og ansvar. Randi Lehmann Boesen, innovationskonsulent og underviser forklarer,

- Vi vil gerne væk fra, at hver deltager sidder alene foran deres egen computer. Ved at de sidder sammen i afdelingen skaber de en fælles forståelse for ledelse i et digitalt sundhedsvæsen.


Pernille Højgaard, ledelseskonsulent Region Syddanmark (tv) og Randi Lehmann Boesen, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation 

Før hvert modul modtager deltagerne en ’kasse’ med materiale, diverse ting og slik, som bruges i undervisningen.

- Det er godt at undervisningen er interaktiv. Interaktion hos os selv i ledergruppen er ekstremt vigtig. Brugerrejsespillet er et godt afsæt til at skabe relevant diskussion. Vi er endt med at kommet med idéer til noget, vi vil prøve af i praksis, fortæller ledende overlæge Henrik Boye Jensen, Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt.

Region Syddanmark satser på medarbejdernes digitale kompetencer

Omkring 1000 ledere i Region Syddanmark skal igennem de fire moduler á fire timer, som udgør en del af det samlede kompetenceudviklingsforløb Ledelse i et digitale sundhedsvæsen. Det er Ledelsesakademiet i HR Region Syddanmark, som er ansvarlig for indholdet i forløbet og Syddansk Sundhedsinnovation har ansvaret for et af modulerne.

Baggrunden er, at Regionsrådet i Region Syddanmark i 2020 afsatte 10 mio. kr. årligt til at klæde medarbejderne på til bedre at kunne anvende it-systemer og teknologier.

Foruden forløbet målrettet ledelserne har hvert sygehus ansvaret for digital kompetenceudvikling af de sundhedsprofessionelle.

Link til pressemeddelelse:

Ledelse i et digitalt sundhedsvæsen

kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk