Klinisk ekspertgruppe i projekt HjerteRo samlet for første gang

Region Syddanmark er i gang med projekt ”HjerteRo”, hvor kunstig intelligens med udvikling af en datadreven prædiktionsmodel skal understøtte tidlig opsporing af tegn på angst og depression hos hjertepatienter

Første møde i den kliniske ekspertgruppe

Projektets kliniske ekspertgruppe var samlet for første gang 10. marts. Et vigtigt redskab i projektværktøjskassen er gevinstrealisering, der blandet andet er med til at sikre, at alle arbejder hen mod de samme mål og har de samme forventninger til udbyttet af projektet. At sætte fokus på gevinstrealisering fra starten af projekt og hele vejen igennem projektet er med til at sikre en vellykket implementering, da man i denne proces får identificeret de nødvendige adfærdsændringer. Processen blev gennemført virtuelt. Læs mere om gevinstrealisering.

HjerteRo er forankret hos Syddansk Sundhedsinnovation

Carsten Jensen, lektor og projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation forklarer,  

- Allerede i dag hjælper nye teknologier os med at diagnosticere sygdomme hurtigere og mere præcist end tidligere. Disse teknologier hjælper os desuden med at individualisere behandlinger og iværksætte forebyggelsesinitiativer. I ”HjerteRo” skal kunstig intelligens – eller Artificiel Intelligence (AI) gennemgå historiske og nutidige data for at finde de risikofaktorer, der er forbundet med en forhøjet risiko for at udvikle psykiske komplikationer efter en hjertesygdom. AI skal således hjælpe med at bearbejde datamængder, som ellers vil være umulig at indhente og overskue for den enkelte sundhedsprofessionel.

Denne type AI-baseret beslutningsstøtteredskab skal desuden hjælpe de sundhedsfaglige, herunder praksislæger og sygehuspersonale, i deres dialog med hjertepatienter. Løsningen skal advisere de sundhedsfaglige om, at denne patient har behov for særligt fokus. På sigt vil udviklingsmetoden kunne bringes i anvendelse inden for andre sygdomsområder, hvor der er forhøjet risiko for angst og depression efter somatisk sygdom. F.eks. KOL og diabetes, hvor forekomsten af angst og depression er 10-30 %.

Vi har fået samlet en rigtig god partnerkreds i HjerteRo, bestående af forsker, læger og udviklere fra b.la. Syddansk Universitet og Odense Universitets Hospital understøttet af SAS instituttet og Afdelingen for Dokumentation og ledelse i regionen.”

 

Klinisk ekspertgruppe i projekt HjerteRo samlet for første gang
Kontakt
SDSI
Projektleder
Carsten Jensen
+45 2496 1172
carsten.jensen@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
Anne Mortensen
+45 2462 8813
Anne.Mortensen2@rsyd.dk