INVITATION: Implementering af AI i sundhedsvæsenet 30. aug. 2021

Hvor langt er vi med implementering af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet? Kan der drages paralleller til andre implementeringsprojekter? Hvordan sikres et godt offentligt-privat samarbejde og hvilke erfaringer og udfordringer står vi overfor?

TID: 30. august 2021, kl. 12.00 - 15.30

STED: Hybrid-event: Fysisk i Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense eller online – nærmere følger.

TILMELDING: Tilmeld dig senest 28.8.2021 på her på Plan2learn.

MÅLGRUPPE: Alle teknologiinteresserede, især hvis du er kliniker, beslutningstager eller ønsker inspiration til dit næste forskningsprojekt.

Repræsenterer du en virksomhed og ønsker du at deltage i dette erfarings- og netværksforum, er du velkommen til at sende en mail til Kristoffer med en anmodning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan implementerer vi AI i sundhedsvæsenet?

Kunstig Intelligens (AI) skaber nye arbejdsvilkår på mange arbejdspladser og kan være med til at revolutionere vores sundhedsvæsen.
Men hvordan implementerer vi AI, så det bliver til gavn for patienter, borgere og medarbejdere? Hvordan skaber vi betingelserne for et succesfuld implementering, og hvordan håndterer vi de benspænd, som vi ved kommer undervejs?

RAIN - netværket

RAIN er et netværkssamarbejde mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet, som sætter fokus på arbejdet med kunstig intelligens (AI) i regionen. På netværksmøderne hører du om forskellige aspekter af AI og får rig mulighed for at udveksle erfaring med andre, som arbejder med AI i sundhedsvæsenet.

 

 

 

INVITATION: Implementering af AI i sundhedsvæsenet 30. aug.  2021

Tilmeld dig RAIN
Plan2learnKontakt
SDSI
Projektmedarbejder
Kristoffer Møller Jensen
+45 2465 1155
kmj@rsyd.dk