Hvordan får vi flere unge til at vælge tekniske uddannelser som klæder dem på til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen?

Interview med Mikkel Winther, Odense Tekniske Gymnasium, om status for arbejdet med at udvikle et undervisningskoncept, der motiverer flere unge til at vælge en uddannelse inden for STEM-fagene

Formålet med projekt SUNDT AF-STEMT er at udvikle et undervisningskoncept, der motiverer flere unge til at vælge en uddannelse inden for STEM-fagene: Science - videnskab, Technology - teknologi, Engineering -ingeniørvidenskab og Mathematics – matematik.

Projektet har været i gang siden januar 2020 på Seden Skole, Odense Tekniske Gymnasium (OTG) og Syddansk Universitet (SDU), Ingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi.

Her halvvejs i projektet var de ansvarlige undervisere samlet i Forskerparken i Odense for at samle op på den viden og de læringer, projektet har skabt indtil nu og for at planlægge undervisningen i det kommende skoleår.

Syddansk Sundhedsinnovation benyttede lejligheden til en snak med projektejer, Mikkel Winther, vicerektor på Odense Tekniske Gymnasium, om status for projektet.

Brobygning skaber rollemodeller

Når Mikkel Winther skal svare på hvor langt projektet er, efter halvdelen af projektperioden, peger han indledningsvist på projektets to bærende elementer, som allerede nu har vist sig som styrker.

For det første ønsker projektet at bygge bro mellem unge fra folkeskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Brobygning sker ved at styrke relationerne på tværs og øge kendskabet til kommende uddannelsesniveau. Dermed fungerer unge som rollemodeller for hinanden i valget af en uddannelse inden for STEM-fagene. For det andet er udgangspunktet et fælles undervisningskoncept på tværs af aldersgrupperne, som tager afsæt i virkelige udfordringer i sundhedsvæsenet, der skal indgå i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

- Det er nyt, at vi inddrager tre uddannelsesniveauer i projektet. Det at vi bruger reelle cases fra sundhedssektoren betyder, at projektet fra start har været et udviklingsprojekt, hvor vi løbende tilpasser de eksempler, der arbejdes med, så de giver mening for alle tre aldersgrupper.

- Det er afgørende, at de unge ser, at der er unge, som dem selv, der har et fedt studieliv på OTG eller på ingeniøruddannelsen på SDU. Og at de lærer om og arbejder med de tekniske fag i en sammenhæng, der gør uddannelsen vedkommende.

Sundhed som løftestang for at vise hvad STEM kan

Mikkel Winther mener, at projektets brug af virkelighedsnære cases fra sundhedsområdet, som ramme for at vise hvordan en STEM-uddannelse kan gøre en forskel i sundhedsvæsenet, allerede nu viser sin værdi.

- At bruge sundhed som løftestang, for at vise hvad STEM kan, giver rigtig god mening. Alle kan relatere sig til sundhed, uanset om det handler om sygdom, behandling, rehabilitering, medicoteknik, programmering eller noget helt andet. eksemplerne viser, at man skal kunne alt muligt i sundhedsvæsenet. Hele paletten af evner og kompetencer er i spil i en sundhedsdagsorden. Og det er med til at brede forståelsen ud for hvad STEM er og hvad STEM kan.

Væk fra stereotype opfattelser af hvordan en STEM-ung ser ud

Mange, også mange unge, forbinder STEM-fagene med stereotyper som it-nørden eller matematik-geniet. Og det er en skam. For STEM er for alle, mener Mikkel Winther.

- Vi vil gerne brede STEM-billedet ud. Vi vil gerne supplere klassisk-STEM, der måske fremstår som om der kun er fokus på hardcore matematik, industri og ingeniørfaglighed, med en sundheds-STEM, hvor det også handler om relationer, etik og viden om andre alment dannende fagområder.

Det mener han er vigtigt for, at flere unge, flere piger, vælger en uddannelse inden for STEM.

Rollemodeller og relationer lever i det fysiske møde

Projektet har været udfordret af corona-nedlukningerne på uddannelsesinstitutionerne, som har betyder at mange møder har været virtuelle. Som Mikkel Winther forklarer,

- Vi ved alle, at rollemodeller fungerer bedst i det fysiske møde mellem folkeskolelever og gymnasieelever og mellem gymnasieelever og universitetsstuderende. Samtidigt har det vist sig, at fysisk samvær er vigtigt i forhold til at binde de faglige dagsordener sammen blandt underviserne. Det er klart, at den lange nedlukning har gjort det vanskeligere at skabe de vigtige relationer. Men med fuld åbning efter sommerferien er vi fuldt og helt tilbage.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Ifølge Mikkel Winther spiller SDSI en vigtig rolle i projektet. Både i forhold til de formelle og strukturelle elementer i ansøgningsfase og med projektstyring og –ledelse, som SDSI understøtter med høj kvalitet. Men i høj grad også når det handler om at sikre, at projektet løbende udvikles og tilpasser sig efter behov blandt eleverne og underviserne.

- Som uddannelsesinstitution har vi fokus på det didaktiske, på at sikre, at de unge lærer det de skal. SDSI har været og er den forstyrrende kraft, som udfordrer os. Med deres store faglighed og mange kompetencer har de kvalificeret vores didaktik, så vi har fastholdt fokus på elever og studerende og har tilpasset undervisningskonceptet så vi hele tiden har elever og studerende ’med.’ Samtidigt har vi set, at SDSI er en organisation med mange fagligheder in house og med et stort netværk, som de altid er klar til at bringe i spil, når spørgsmål opstår.

- Jeg ser i det hele taget store perspektiver i, at SDSI fungerer som brobygger i at kombinere STEM-uddannelse med sundhedsområdet.

Hvor er vi om to år?

Mikkel Winther er sikker på, at om to år, når projektet formelt er afsluttet, fortsætter arbejdet.

- Om to år er vi stadig i gang. Vi har afprøvet mange ideer. Vi har videreudviklet undervisningskonceptet og skabt et bæredygtigt, generisk koncept, så andre folkeskoler, gymnasier og universitetsuddannelser kan hægtes på visionen om at motivere unge til at vælge en uddannelse inden for STEM-fagene.

Mikkel afslutter med at fortælle, at han forventer, at netværket lever, og at der er skabt tæt samarbejde med folkeskolerne i optageområdet, så folkeskoleelever vælger at fortsætter på HTX, at andre HTX uddannelser knytter op til universitetsuddannelser Og at konceptet er udvidet til at omfatte andre HTX’er fx i Vejle.