Brug af aktivitetsdata skaber positive forandringer for borgere med demens

Foreløbig evaluering af projekt ”DEMOS-10: Forbedret demenspleje via dataanalyse” viser, at måling af aktiviteten hos borgere med demens sætter positive forandringer i gang til gavn for borgerne

I Kerteminde Kommune har både hjemmepleje, rehabiliteringscenter og plejecentre i over et halvt år testet DEMOS-10-sensorsystemet til måling af døgnrytme. DEMOS-10 sensorsystemet består af et plaster med en lille sensor, som sættes på ryggen af borgeren med demens. Sensorsystemet fungerer som en aktivitetsmåler, der indsamler borgerens aktivitetsdata og måler hvornår borgeren ligger roligt og antagelig sover og hvornår der er aktivitet eller passivitet i løbet af dagen.

De registrerede data visualiseres i en døgnrytmerapport, så aktivitet, søvn og evt. uro let kan aflæses af den sundhedsfaglige medarbejder. Medarbejderen får med døgnrytmerapporten en objektiv visualisering af borgerens faktiske aktivitetsmønster, som kan skabe en bedre forståelse for borgerens døgnrytme og årsag til fx træthed om dagen, udadreagerende adfærd m.m.

Den første statusmåling er positiv

Plejepersonalet og ledelsen er tilfredse med funktionen i DEMOS-10. På tværs af plejecentre er der således igangsat positive forandringer på baggrund af sensordata fra DEMOS-10.

Som eksempel fortæller plejepersonalet, at DEMOS-10 viste, at en beboer, der ikke var mistænkt for urolig nattesøvn, faktisk var oppe flere gange om natten. Med andre ord fik personalet ny viden og dokumentation for denne, som de ikke havde før. Dokumentation som de kunne reagere på ved at øge aktiviteten om eftermiddagen og strække aftentimerne lidt længere, så beboeren blev mere træt og sov lidt senere.

Døgnrytmerapporterne, med visualisering af borgerens aktivitetsdata, oplever personalet som letforståelige og anvendelige, når de ønsker at anvise en eventuel handling. Døgnrytmerapporten har både været brugt i samtaler blandt plejepersonalet, men også i samtaler med pårørende og eksterne sundhedsfaglige fx akutteamet.

- Alle oplever det som meget positivt, at man kan præsentere objektive data, som personalet kan igangsætte konkrete plejetiltag eller ændringer i medicinering på, fortæller Svenja Jaffari, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

- Det giver en god proces fordi både beboeren selv, de pårørende og plejepersonalet får mere ro og tryghed omkring den enkelte patient.

Overordnet er medarbejderne glade for at være med i den løbende evaluering af DEMOS-10, fordi det også giver dem mulighed for at sparre med hinanden omkring deres erfaringer i projektet.

Offentligt-privat samarbejde om test og udvikling

Det er virksomheden BRANE Aps, som står bag DEMOS-10. BRANE ApS, har et Region Syddanmark-kontor i Faaborg, og indledte allerede tilbage i 2019 et samarbejde med Kerteminde Kommune om test og udvikling af DEMOS-1010. Jens Branebjerg forklarer,

- Vi er meget tilfredse med det arbejde Syddansk Sundhedsinnovation gennemfører i forbindelse med test af DEMOS-10. Deres metoder med brugerinddragelse, og feltstudier har givet os værdifulde resultater i vores videreudvikling selve DEMOS-10-produktet, og i særdeleshed erfaring med og viden om hvordan DEMOS-10 anvendes i praksis.

Det videre forløb

I slutmålingen, efteråret 2021, fokuseres der på hvordan DEMOS-10 skaber merværdi ift. den forebyggende indsats, samt på hvilke effekter DEMOS-10 døgnrytme-måling giver ift. faglighed og arbejdsglæde.

Vi følger op på tilfredsheden omkring brug af DEMOS-10 blandt de sundhedsfaglige medarbejder i Kerteminde Kommune. Vi ser frem til bl.a. de tværgående fokusgrupper vi kommer til at afholde, som inkluderer personalet fra plejecentre men også rehabiliteringscentre og hjemmeplejen, der har anvendt DEMOS-10 hen over det sidste år, forklarer Svenja Jaffari, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

Brug af aktivitetsdata skaber positive forandringer for borgere med demens

Læs mere om projektet
Bedre pleje af borgere med demensKontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Svenja Jaffari
+45 2324 5917
Svenja.Jaffari@rsyd.dk