Bedre arbejdsmiljø for gravide medarbejdere

Kan besøg af en jordemoder på arbejdspladsen nedbringe sygefraværet blandt gravide? Det undersøger projekt 'Jordemoder på arbejdspladsen' i Region Syddanmark

48. Så mange sygedage har en gravid i gennemsnit. Årsagerne er mange og forskellige – men en ting, som spiller ind, er arbejdsmiljøet.

Det viser erfaringer fra Norge, hvor man har gode erfaringer med at nedbringe graviditetsbetinget sygefravær. Deres løsning: At tilbyde virksomheder besøg af en jordemoder, som kan give både den gravide og ledelsen råd om, hvordan det konkrete arbejdsmiljø kan forbedres.

På den baggrund finansierer Sundhedsstyrelsen nu en lignende forsøgsordning, men på dansk jord. I Region Syddanmark kalder vi projektet ’Jordemoder på arbejdspladsen’.

Fire jordemødre rådgiver 40 arbejdspladser

I ’Jordemoder på arbejdspladsen’ er der fire udekørende jordemødre, som er særligt uddannede inden for arbejdsmiljø.

Tilsammen rådgiver de ledere og gravide medarbejdere på 40 syddanske arbejdspladser, som deltager i forsøgsordningen – heriblandt Salling Group, Vejle og Esbjerg Kommune og LEGO.

Jordemødrene har blandt andet fokus på, om den gravide kan få gavn af tilpasninger på arbejdspladsen. Måske kan de fysiske rammer forbedres, der kan være brug for flere pauser, andre arbejdstider, en anden type arbejdsopgaver eller noget helt femte.

Målet er at skabe de bedst mulige rammer for den gravide medarbejder, så hun har mindre risiko for at opleve gener i forbindelse med sin graviditet. Og færre gener = færre sygedage. Win-win.

Giver forsøgsordningen pote?

Intentionen med projektet er ikke blot at afprøve, men også at evaluere effekterne af at have en jordemoder på arbejdspladsen. Derfor indsamler vi undervejs i projektet både kvantitative og kvalitative data, bl.a. gennem spørgeskemaundersøgelser og interviews. Besvarelserne skal hjælpe med at vurdere, om der er potentiale for at overføre konceptet bredt til andre arbejdspladser.

Parallelt med projektet i Region Syddanmark, afprøves forsøgsordningen i Region Midt, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Fællesregionalt projekt

Projektet ledes af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH, hvor udviklingsjordemoder Anne-Line Brülle fungerer som daglig projektleder og har tæt dialog med de fire udekørende jordemødre og de mange deltagende virksomheder.

De fire arbejdsmiljø-jordemødre er ansat på hhv. Odense Universitetshospital herunder Svendborg Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland og repræsenterer dermed regionens fem fødesteder.

Syddansk Sundhedsinnovation er partnere i projektet og bidrager blandt andet med udarbejdelse af informationsmateriale til arbejdspladser og gravide, samt dataindsamling i forbindelse med evaluering af forsøgsordningen.

Forsøgsordningen varer fra 1. maj 2021 - 30. juni 2022. Herefter evalueres ordningen.

Bedre arbejdsmiljø for gravide medarbejdere

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Henriette Søgaard
+45 2159 8450
henriette.sogaard@rsyd.dk