Videotolkning - Tolkning via skærmen

Videotolkning er en service, som bruges ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere med personalet. Tolkning via videokonferenceudstyr skaber et rum, hvor patient, læge og tolk kan se og høre hinanden, men hvor tolken ikke længere er fysisk tilstede. Videotolkning giver en række fordele og løser traditionelle problematikker vedrørende tolkning, såsom brugen af familiemedlemmer som tolke, og spild af tid og ressourcer i forbindelse med transport og udeblevne patienter.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Implementeringen af videotolkning på Region Syddanmarks fire sygehusenheder (Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland) er gået over al forventning, og antallet af videotolkninger er allerede ved at indhente antallet af traditionelle tolkninger. For 2011 udgjorde videotolkning godt 30 % af det samlede antal tolkninger i regionen, og for 2012 ligger tallet på 57 %. Der er især OUH i Odense og Svendborg, der har taget videotolkningen til sig og integreret det i dagligdagen i klinikken, men også på de øvrige sygehuse og afdelinger i regionen, vinder videotolkning indpas.

Region Syddanmark, med OUH i spidsen, er den region i Danmark, der er nået længst med implementeringen af Videotolkning på nationalt plan:
Samlet set er både patienter og personale meget glade for videotolkning, og erfaringerne viser, at det giver mere effektive tolkninger - og dermed patientsamtaler. En af de mest udtalte fordele, er at det er blevet nemmere at tilbyde akutte tolkninger, at brugen af pårørende som oversættere er reduceret og at personalet sparer tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation, fordi tolken ikke er mødt.

Et nyt perspektiv for videotolkning er, at det skal være den foretrukne metode i psykiatrien. Der er derfor installeret udstyr på de psykiatriske afdelinger i regionen, og de er så småt gået i gang med at anvende videotolkning.

Projektet har på nationalt plan haft en bevillig på 41 mio. kr. fra ABT-puljen (Arbejdskrafts Besparende Teknologi) til implementering af tolkebistand via videokonference til alle sygehusene samt pilotprojekter med kommunerne og praksis.

På nationalt plan står MedCom for implementeringen, herunder at få etableret det tekniske knudepunkt og nødvendige netværksforbindelser på Sundhedsdatanettet.

Læs mere om det nationale projekt på MedComs hjemmeside


Formål

Det overordnede formål med projektet ”Tolkebistand via videokonference” er at forbedre kvaliteten af behandlingen for ikke-dansk talende patienter på sygehusene i Region Syddanmark.

Endvidere at:

  • at udbrede videokonferenceudstyr til relevante sygehusafdelinger i regionen så de tekniske forudsætninger for at bruge tolkebistand via videokonference er til stede
  • at implementere anvendelsen af videokonference ved behov for tolkebistand
  • at sikre tilgængelighed af tolkebistand i regionen.


Succeskriterier:

at 90 % af de tolkebistande, der gennemføres på sygehusene i Region Syddanmark, sker via videokonference ved udgangen af 2012.

Videotolkning - Tolkning via skærmen

Kontakt
SDSI
Konsulent
Claus Terkelsen
+45 2920 1011
Claus.Terkelsen@rsyd.dk