Skip til primært indhold

Videokonference - sparer tid på vejene

Anvendelse af videokonference sparer tid på vejene, når sygehuspersonale og kommunalt sundhedspersonale mødes via videokonference fremfor for ansigt-til-ansigt. Projekt ”Videokonference” understøtter brugen af videokonferenceudstyr i hele Region Syddanmark. Projektet understøtter brugen af video ved udskrivningskonferencer mellem kommunerne og sygehusene, inspirerer til flere måder at bruge videokonferenceudstyr på i dagligdagen og sikrer, at det er nemt at komme i gang med videokonference

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

Videokonference anvendes på tværs af sygehuse og mellem sygehuse og kommunal hjemmepleje. Videokonference anvendes til at afholde udskrivningskonference, til lægekonferencer, til teletolkning og til hjemmebehandling og egenomsorg, hvor der anvendes et specielt videokonferenceudstyr koblet med monitoreringsudstyr.

Der er opstillet videokonferenceudstyr på næsten samtlige sygehusafdelinger i Region Syddanmark. Også mange kommuner har investeret i udstyr. De tekniske faciliteter er altså ved at være på plads, så videokonferenceudstyret er let tilgængeligt og let kan bruges i konkrete samarbejdsrelationer.

Der findes allerede en del erfaringer med videokonference i regionen. I foråret 2012 blev en MTV-rapport om udskrivningskonference via video offentliggjort. MTV-rapporten er baseret på en undersøgelse på Odense Universitetshospital - og Svendborg Sygehus samt de tre fynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland og Kerteminde. MTV-rapporten tegner et billede af, at personalet i både kommuner og på sygehuse vurderer, at udskrivningssamtaler via videokonference fungerer godt og at kvaliteten, sikkerheden og driften er tilfredsstillende. Udstyret vurderes også at være meget brugervenligt.

I praksis viser det sig, at den relativt simple teknologi, som brug af videokonferencer er, kan være en katalysator for en forankring af videoteknologien i forhold til de krav og forandringer den afstedkommer. Krav som handler om:

  • Teknik og infrastruktur
  • Organisatoriske forhold og arbejdsgange
  • Samarbejdsrelationer med ekstern part(er)
  • Forandringsprocesser, fx kultur.

Nogle af de succeskriterier, som projekt ”Videokonference” håber at opnå er, at udskrivningskonferencer bliver en integreret del af Sam:Bo-samarbejdet og understøtter det sammenhængende patientforløb. Endvidere, at der på regionens sygehuse er etableret en fast rutine med demonstration af mulighederne omkring brugen af videokonference i forbindelse med de obligatoriske introduktionskurser for nyansatte.

Formål

Formålet med projekt ”Videokonference” er at understøtte brugen af videokonferenceudstyr i hele Region Syddanmark. Konkret at:

  • Understøtte brugen af video ved udskrivningskonferencer mellem kommunerne og sygehusene
  • Inspirere til flere måder at bruge videokonferenceudstyr på i dagligdagen på sygehusene, i praksis og i kommunerne i regionen
  • Sikre at det er nemt at komme i gang med videokonference

Kontakt

Claus Terkelsen

Konsulent

Digital Innovation


29 20 10 11
APPFWU02V