UniversAAL - international platform for velfærdsteknologi

En fælleseuropæisk platform, kaldet UniversALL, samler 5 tidligere velfærdsteknologiplatforme. Syddansk Sundhedsinnovation, repræsenterer Region Syddanmark og er ansvarlig for, at resultater udbredes og evalueres

Europæisk platform for velfærdsteknologi

UniversAAL er et såkaldt platform-projekt indenfor Ambient Assisted Living (AAL), i Danmark bedre kendt som velfærdsteknologi.

5 platforme bliver til én

Projektet samler 5 tidligere AAL platforme til én fælleseuropæisk løsning, hvor fremtidens velfærdsteknologiske løsninger kan udvikles, findes og anskaffes. Projektet henvender sig dermed blandt andre til såvel udviklere, sundhedsprofessionelle brugere og indkøbere, som endelige slutbrugere af velfærdsteknologiske løsninger.

UniversAAL handler i høj grad om interoperabilitet imellem de nuværende AAL løsninger, der findes på såvel det europæiske som internationale marked for velfærdsteknologi. Med andre ord, er der brug for universAAL som platformen, der samler de forskellige løsninger på markedet og gør dem tilgængelige for alle.
Projektet udvikler blandt andet en arbejdsplads for udviklere af sådanne AAL løsninger, et område for indkøbere, og et sted hvor brugere (offentlige og private) kan købe og downloade velfærdsteknologiske løsninger og services.

Ydermere står projektet som en af flere parter bag oprettelsen af en stort anlagt AAL forening, den såkaldte AAL Open Association AALOA.

Region Syddanmark repræsenterer de sundhedsfaglige

Region Syddanmark er projektpartner og repræsenterer primært projektets slutbrugere som for eksempel kan være sygeplejersker, læger, indkøbsansvarlige, pårørende og borgere. Derudover har Region Syddanmark blandt andet ansvar for projektets slutbrugerevaluering og validering af projektets arbejde og udbredelsesaktiviteter.

Projektet er finansieret af det syvende rammeprogram, FP7 indenfor området ICT & Ageing. Det samlede EU budget for projektet er 10,5 millioner euro.

UniversAAL - international platform for velfærdsteknologi

Kontakt
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk