Telepsykiatrisk Center etableres i Region Syddanmark

Region Syddanmark satser offensivt på telepsykiatri og afsætter 8 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til at udvikle et telepsykiatrisk center. Centret etableres i forlængelse af psykiatrien i Odense.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Region Syddanmark afsatte 8 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til udvikling og drift af et telepsykiatrisk center, der fik til huse i en pavillon i forlængelse af psykiatrien i Odense.

Satsning på e-psykiatri

Centret er blevet et vigtigt instrument i regionens satsning på e-psykiatri. Visionen er, at psykiatrisygehuset anvender e-psykiatriens potentialer offensivt og innovativt.

Ud fra formålsbeskrivelsen danner centret rammen omkring den telepsykiatriske virksomhed i Region Syddanmark. Endvidere arbejder centret med at:

  • implementere og optimere eksisterende telepsykiatriske projekter, der understøtter driften i psykiatrisygehuset (klinisk driftsunderstøttelse)
  • sikre at der udvikles nye telepsykiatriske løsninger (udvikling)
  • igangsætte og opsamle forskningsmæssig viden, der danner grundlaget for forskningsdrevet udviklingsaktiviteter (forskning)
  • daglig drift af centret, herunder varetagelse af internt og eksternt samarbejde, formidling, økonomistyring og projektkoordinering. (daglig ledelse)

Syddansk Sundhedsinnovations rolle var at varetage den eksterne og interne kommunikation i forbindelse med etableringen. Herudover at udarbejde en strategisk handlingsplan for centrets virke. Afsættet var en projektmodning af de pilotprojekter, der allerede var igangsat.

Formål

Syddansk Sundhedsinnovation samarbejdede med Psykiatrien om at etablere et telepsykiatrisk center i Odense.

Mål

Med det telepsykiatriske center ønskede Region Syddanmark at

  • afhjælpe speciallægemanglen i psykiatrien
  • optimere driften
  • skabe mere sammenhæng i patientforløbet
  • give patienten og borgere med psykiske lidelser mere ejerskab og fleksibilitet i behandlingen.
Telepsykiatrisk Center etableres i Region Syddanmark

Kontakt