Telemedicinsk sårvurdering - i tæt samarbejde mellem sygehus og kommune

Telemedicinsk sårvurdering er en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel, hvor kommunikationsteknologi bidrager til et tættere samarbejde mellem den kommunale sårpleje og sårspecialisten på sygehuset om behandling af sår.

Sårets udvikling følges og dokumenteres i ord og billeder i en fælles it-platform. Det gør det let og hurtigt for sårspecialisterne på sygehuset ved behov at give råd og vejledning til sårspecialisterne i kommunen om den videre sårbehandling. Billeder af såret sendes via mobilt udstyr eksempelvis fra borgerens eget hjem eller på sygeplejeklinikker.

Telemedicinsk sårvurdering giver bedre patientbehandling

Målet med telemedicinsk sårvurdering er at forbedre patientbehandlingen gennem et styrket tværsektorielt samarbejde mellem sårspecialister på sygehus og i kommune. Det kan bidrage til eksempelvis en hurtigere såropheling og en hurtigere indsats ved forværring af sårets udvikling.

Borgeren kan behandles i hjemmet eller lokalt og derved undgå transport og ventetid i forbindelse med ambulante besøg på sygehuset.

National udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Telemedicinsk sårvurdering skal udbredes i Danmark i årene 2012 – 2015. Og projektet er faktisk den første tværsektorielle telemedicinske service, som udbredes nationalt.

I Syddanmark er der allerede gode erfaringer med telemedicinsk sårvurdering. Telemedicinsk sårvurdering har fungeret i Sår-i-Syd-samarbejdet mellem Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner siden 2006, og alle kommuner og sygehuse deltager i et fælles forskningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske fodsår.

MedCom er overordnet projektleder for den nationale udrulning. Koordinering af den syddanske implementering og samarbejde om projektet om telemedicinsk sårvurdering er forankret hos Syddansk Sundhedsinnovation.

Telemedicinsk sårvurdering - i tæt samarbejde mellem sygehus og kommune

Kontakt