Telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark

Telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark får permanent, tværsektoriel forvaltning og ny samarbejdsaftale pr. 1. januar 2019

Det Administrative Forum (DAK) besluttede den 19. november 2018, at forvaltning af Telemedicinsk Sårvurdering og Pleje.net (Sårjournalen) pr. 1. januar 2019 varetages af en tværsektoriel gruppe i Syddanmark.

Det betyder, at forvaltningen forankres hos Syddansk Sundhedsinnovation, der har varetaget en interim-forvaltning fra september 2016 til og med 2018 og en kommune i Region Syddanmark.

I Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin pågår lige nu en udarbejdelse af et kommissorium, der beskriver fordelingen af opgaver.

Samarbejde til gavn for borgeren

På mødet godkendte DAK endvidere Samarbejdsaftale for Telemedicinsk Sårvurdering (i Syddanmark).

Samarbejdsaftalen er rammesættende og vil være med til at systematisere samarbejdet mellem Region Syddanmarks sygehusenheder, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger, vedrørende brugen af telemedicinsk sårvurdering og dermed gavne borgeren.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Region Syddanmarks sygehusenheder, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger under ledelse af Følgegruppe for Velfærdsteknologi og Telemedicin.

Ovenstående er vigtige milepæle i implementeringen af telemedicin generelt og gode nyheder i forhold til det fremadrettede arbejde med Telemedicinsk Sårvurdering og Sårjournalen i Syddanmark.

Telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark
Kontakt
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk