Teledermatologi - Speciallæger vurderer hudbillede sendt fra egen læge

Teledermatologi er en mulighed for i afgrænsede tilfælde at få en vurdering fra en speciallæge i dermatologi uden personligt fremmøde hos speciallægen. Ved teledermatologi behandles patienten hos den alment praktiserende læge, der gennem billedforsendelse indhenter råd og vejleding hos speciallægen

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Teledermatologi er udbredt til mange praksisser i regionen

I 2012 blev der sendt ca. 2500 hudbilleder fra praksis til speciallæger, og 1725 patienter kunne behandles hos egen læge, uden at møde op hos en speciallæge.

Teledermatologi kørte som pilotprojekt i Fyns Amt i 2004. Evalueringen viste blandt andet:

  • at anvendelse af telemedicin har vist sig egnet til det dermatologiske speciale, idet teledermatologi har vist sig at kunne bidrage med diagnose, behandlingsforslag til visse patientgrupper og visse hudlidelser
  • at behandlingen for størstedelen af patienterne har kunnet foregå hos egen læge. Patienterne har herved kunnet spares for at skulle møde op hos speciallægen = sparet transport og tid for patienten
  • at anvendelsen af teledermatologi resulterede i et bedre samarbejde mellem almen praksis og speciallæger og forbedrede henvisninger
  • at patienterne har været trygge og tilfredse med metoden.

På den baggrund blev det besluttet at udbrede teledermatologi i hele Region Syddanmark med støtte fra KEU – Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for praktiserende læger.

Teledermatologi - Speciallæger vurderer hudbillede sendt fra egen læge