Syddansk Sundhedsinnovation overtager forvaltningsansvaret for driften af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk Sundhedsinnovation overtager 2nd level supporten for webportalen Pleje.net og dermed forvaltningsansvaret i Region Syddanmark for driften af telemedicinsk sårvurdering

- PROJEKTET SLUTTER 31. DECEMBER 2019 - 

Pr 1. september 2016 overgik telemedicinsk sårvurdering til drift. Tilbuddet om telemedicinsk sårvurdering er dermed en bunden opgave som kommuner og sygehuse skal tilbyde patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår, såfremt de findes egnede og selv ønsker det. Telemedicinsk sårvurdering indledes altid med en lægelig visitering i sårambulatoriet.

Telemedicinsk sårvurdering er en del af den fællesoffentlige og nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin. Projektperioden løb over en tre-årig periode fra 1. september 2012 til 31. august 2015, med MedCom som national projektleder. Projektet blev forlænget med et ekstra år i Syddanmark for at øge inklusionen.

Formålet med det nationale udbredelsesprojekt var at udbrede telemedicinsk sårvurdering til både regioner og kommuner i hele landet til patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår i den forventning at frigøre tid i både kommuner og regioner, effektivisere behandlingen og forbedre kvaliteten af behandlingen.

Den digitale sårjournal Pleje.net

Den tekniske del af telemedicinsk sårvurdering består af en digital sårjournal, Pleje.net, der anvendes som dokumentationsredskab og til telemedicinsk kommunikation mellem sundhedspersonaler i kommuner og på sygehuse og på tværs af sektorer. Borgeren/patienten kan også få et login og således er der er mulighed for kommunikation mellem borger/patient og sundhedspersonalet.

Udover den tekniske del, er der tale om et stærkt organisatorisk projekt med ændringer i arbejdsgange og roller på tværs af sektorer og kompetenceudvikling af fagpersonale herunder uddannelse af sårsygeplejersker. Kommuner og sygehus er blevet opfordret til at udnævne Superbrugere til at forestå sidemandsoplæring og indgå i et netværk til at bistå kolleger internt og på tværs af kommunegrænser.

Udbuddet af sårkurser sker via Plan2learn portalen i Region Syddanmark. Kurserne arrangeres af HR-afdelingen, der fortsat vil udbyde sårkurser og telekurser for sygehusafdelinger og kommuner. Frekvensen af disse kurser er ca. 2 om året, hvorfor kommuner og sygehuse er blevet opfordret til at udpege superbrugere til at forestå sidemandsoplæring og at danne et netværk til erfaringsudveksling, såfremt dette ikke allerede er sat i værk. Det er de daglige brugere af systemet, som bedst kender arbejdsgangene og besidder den største ekspertise.

1st level supportopgaven

Den primære support varetages af de lokale helpdesks rundt om i kommuner og på sygehuse og inkluderer spørgsmål fra brugerne i form af oprettelse, glemte kodeord og nedlæggelse af brugere. Opgaven er serviceintroduceret af Regional-it.

2nd level supportopgaven

Består i:

  • Generel anvendelsessupport
  • Vejledning til arbejdsgange og intern organisering i forhold til Pleje.net
  • Opsamling og videregivelse af ønsker til videreudvikling af Pleje.net
  • Formidling af nyheder, statistik, ændringer i Pleje.net osv.
  • Fejlmeldinger af Pleje.net
  • Gennemgang af logfiler i Pleje.net efter gældende lovgivning
  • Deltage i nationalt udbud af sårdatabase, når aftalen om Pleje.net udløber i 2017
  • Medvirke til implementering af fødereret løsning i EOJ og EPJ
  • Betjening af Følgegruppen for Telemedicinsk Sårvurdering

Læs flere detaljer i ”Orientering til Kommuner og Sygehuse i Region Syddanmark om Telemedicinsk sårvurdering pr. 1. september 2016”.