Sundhedshuse - et hus med alt indenfor sundhed

I sundhedshuse samles alle de lokale sundhedstilbud, både den praktiserende læge men også faggrupper som fx. speciallæger, fysioterapeuter og diætist. Derved får borgeren et sammenhængende tilbud og der skabes større tryghed i nærområdet. Samtidig skal etableringen af sundhedshuse medvirke til at gøre det attraktivt for yngre læger at bosætte sig i de pågældende udkantsområder

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Sundhedshusene samler de lokale sundhedsaktører i ét hus. Her møder patienten, ideelt set, sin praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, diætist mv. i det samme hus. Borgerne skal kun ét sted hen for at få hjælp. Det skaber tryghed for borgeren, og borgeren slipper for transporten.

Innovativ brugerproces om byggeri og organisation

For at sundhedshusene kan opnå deres fulde potentiale, understøttes løbende etablering af de enkelte sundhedshuse med en innovativ brugerproces, der binder byggeri og organisationsproces sammen. Sundhedsinnovatoriet har udviklet en generisk model for denne innovationsproces. De to processer drives parallelt. Én omkring byggeriet og den optimale indretning af lokalerne, og en anden proces hvor der kigges på den organisation, som skal fungere i det nye sundhedshus. Det ene spor rummer altså designet af bygningen, herunder fordeling af funktioner og arealer, og det andet spor omhandler definition af det fremtidige tværfaglige samarbejde.

Man kan også formulere det sådan: ”Hvordan skal rummene indrettes, så de passer til samarbejdet? Og hvordan skal vi bruge hinanden konstruktivt, så borgerne får det bedste resultat og det er sjovt at gå på arbejde?”

Processen er udviklet med henblik på at:

  • hjælpe med at definere en samlet vision, identitet og ledelsesmodel for sundhedshusene
  • udvikle og forme et fremtidigt tværfagligt samarbejde i sundhedshusene
  • kvalificere sundhedshusenes indretning, så den matcher fremtidens borger- og beboerbehov.

Syddansk Sundhedsinnovation er aktuelt involveret i etablering af 5 sundhedhuse i Region Syddanmark. Sundhedshuset på Langeland er længst i processen.

Sundhedshuse - et hus med alt indenfor sundhed

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Carina Lykke Johannessen
+45 3050 7525
Carina.Lykke.Johannessen@rsyd.dk