Skip til primært indhold

Succesfuld Hospitalslogistik

Syddansk Sundhedsinnovation gennemførte i efteråret 2020 en række webinarer, som satte fokus på sundhedslogistik og digitalisering

Sundhedslogistik

I 2018 afholdt Syddansk Sundhedsinnovation eventen Succesfuld hospitalslogistik (SHL).

Målgruppen for SHL var ansatte i de fem danske regioner, som arbejdede med eller havde interesse for logistik. Formålet var at vidensdele og netværke på tværs af regionerne.

Som en del af eventen præsenterede hver region et logistikprojekt, som logistikmedarbejdere fra andre afdelinger kunne have fordel af at kende til.

Succesfuld Hospitalslogistik - som webinarer

Syddansk Sundhedsinnovation inviterede efterfølgende til webinarer om succesfuld hospitalslogistik. Baggrunden var Covid-19 og, at webinarer alt andet lige gør det nemmere for logistikmedarbejdere at vidensdele på tværs af regionerne i en travl hverdag.

Målgruppen blev vurderet for hvert webinar. Som udgangspunkt var målgruppen ansatte i regionerne, men nogle oplæg var var åbne for andre. 

Gennemførte Webinar

  • 9.9.2020 "Aalborg Sygehus: Ny teknologi skaber rammer om et nyt arbejdsfællesskab"
  • 23.9.2020 "Region Hovedstadens affaldshåndteringssystem - sortering og logistik."
APPFWU01V