SmartCare - It-baseret sektorintegration til gavn for patienter med kronisk sygdom

SmartCare er navnet på et stort EU-projekt, hvor Region Syddanmark deltager. Projektet skal fremme integreret pleje, tværsektoriel kommunikation og en mere effektiv tilgang til sundhed og pleje af ældre mennesker. I Danmark skal Shared Care, en multifunktionel og åben IKT platform, implementeres. Shared Care bakker op om leverancen af sundhedsydelser i hjemmet. Derved kan den ældre få en bedre pleje indenfor hjemmets fire vægge.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

SmartCare-projektet var et EU-projekt med 23 partnerregioner. Projektet fokuserede på integreret pleje for europæiske borgere med en kronisk sygdom, idet integrationen mellem den sociale sektor og sundhedssektoren skal sikre et godt samarbejde mellem sektorerne. Målet for projektet var at borgere med en kronisk sygdom selv skal kunne kontrollere sygdommen og derved blive længere i eget hjem.

10 af partnerregionerne var piloter for projektet og målet for disse piloter var at definere en række fælles standarder for de funktionelle specifikationer for en åben IKT platform.

Evalueringsmetoden MAST, der er tilpasset velfærdsteknologi og telemedicin, blev anvendt i SmartCare projektet.

Region Syddanmark var pilotregion i projektet og målet for projektet blev nået gennem implementering af Shared Care portalen.

Mål for projektet

  • Implementere og validere 10 europæiske regioners SmartCare services (IKT baseret support til at integrere sundhed, pleje og egenomsorg for forskellige sundhedsområder i forhold til patientforløbsprogrammer) samt de underlæggende organisatoriske modeller
  • Skabe multidimensionale beviser for effekten af integreret pleje for alle interessenter igennem et fælles evalueringsperspektiv der også kan overføres til andre regioner i Europa
  • Udvikle retningslinjer og specifikationer for fremskaffelse, organisering og implementering af IKT byggeklodser, der understøtter integreret pleje
  • Uddybe planerne for vedvarende almindelig drift af SmartCare services i de deltagende regioner. Dette vil være baseret på resultaterne frembragt under piloterne samt overvejet i forhold til hele værdikæden
  • Sikre kommunikationen og udbredelsen af projektets udgangspunkt og resultater igennem netværk og kommunikationskanaler hos interessenternes kontakter og offentlige myndigheder.
SmartCare - It-baseret sektorintegration til gavn for patienter med kronisk sygdom

Kontakt
SDSI
Konsulent
Maria Hardt Schønnemann
+45 2964 5884
mhs@rsyd.dk