Sikkerhed for alle på Risskov

Projektet "Sikkerhed for alle" undersøger en række sikkerhedsaspekter i forbindelse med flytning af psykiatrien fra Risskov til Aarhus Universitetshospital, Skejby

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Region Midtjylland opfører som del af Aarhus Universitetshospital, Skejby et nyt psykiatrisk center.

Flytningen og de nye rammer forventes at have betydning for, hvordan sikkerheden i psykiatrien opleves og håndteres af personalet. Særligt i forbindelse med alarmkald og nabohjæp vil de nye rammer givee store forandringer.

Projektet"Sikkerhed for Alle" undersøger processerne omkring alarm og nabokald på Aarhus Universitetshospital, Risskov, som de foregår i dag. Dette sker med henblik på at sikre, at processerne bevares, tilpasses eller ændres hensigtsmæssigt i forbindelse med flytningen til Nyt Psykiatrisk Center Skejby i 2018.

Formål

Projektets formål er at støtte op om en sikker indflytning til Nyt Psykiatrisk Center Skejby, hvor sikkerheden omkring alarm- og nabokald fungerer fra første dag.

De ønskede gevinster er således:

  • Grundlaget er skabt for en fælles sikkerhedskultur og fælles sikkerhedssprog på tværs af afdelinger og afsnit
  • Indsamlet viden, der kan bruges til at tilpasse formelle sikkerhedsprocedurer inden flytningen
  • Indsamlet viden, der kan bruges til andre dele af flytteprocessen.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i projektet

Syddansk Sundhedsinnovation er inddraget i projektet for at kortlægge processerne omkring alarmkald og nabokald gennem desk research og feltarbejde.

 

Sikkerhed for alle på Risskov

Kontakt