Patient@home - et velfærdsteknologisk forsknings- og innovationsprojekt

Patienter sendes tidligere og tidligere hjem efter behandling på sygehuset. Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. Med et budget på 190 millioner kroner, skal en lang række parter udvikle nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, med et samlet budget på 190 mio. Projektet løber over 6 år og har til formål at udvikle 40 nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for udlæggelse af patienter til eget hjem.

Behandlingen fortsætter i eget hjem

Udviklingen af produkter og services som kan understøtte hjemlæggelse, skal aflaste hospitalernes økonomiske og personalemæssige ressourcer og øge patienters aktive medvirken og motivation til at tage ansvar for deres egen sundhed. Patient@home har fokus på, at teknologierne tilgodeser alle interessenters behov.

Syddansk Sundhedsinnovation har tre ansvarsområder i Patient@home

Behovsafdækning

Syddansk Sundhedsinnovation støtter de øvrige projektpartnere i at fastholde brugerperspektivet i udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger. Vi arbejder med at afdække erkendte eller uerkendte behov fra de enkelte projekters brugergrupper og medvirker til konceptudvikling.

Test

Syddansk Sundhedsinnovation støtter de øvrige projektpartnere i at afvikle tests, der sikrer overensstemmelse mellem brugerbehov og produkt. Testene udføres i vores 700 kvm hal, hvor vi laver 1:1 mock-ups af produkterne og får feedback fra brugerne, eller ved at teste de udviklede produkter direkte i brugssituationen i brugerens egen kontekst.

Etiske Guidelines

Er det etisk forsvarligt at give en 80-årig en iPad til selvmonitorering? Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet Etiske Guidelines, der skal sikre, at produktudviklere og de øvrige projektpartnere har indsigt i og forståelse for de sundhedsprofessionelles og patienternes liv, behov og ønsker.

To animationsfilm afsluttede arbejdet med etiske guidelines i projekt Patient@home. De to film illustrerer nogle af de udfordringer patienten på den ene side og sundhedspersonalet på den anden side, står overfor, når sundhedsteknologier tages i brug overfor borgeren i eget hjem. Filmene er resultatet af et samarbejde med KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Patient@home - et velfærdsteknologisk forsknings- og innovationsprojekt

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Maria Max
+45 2920 1614
Charlotte.Patterson@rsyd.dk