Patient Empowerment

Patienten er nøglen til forebyggelse af tvang. Et nyt kursus henvendt til medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark giver en teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan man i dagligdagen arbejder med patient empowerment

- PROJEKTET ER AFSLUTTET -

- Jo mere vi inddrager patienterne, jo mere aktive er de, og jo lettere kører tingene

Sådan udtaler en kursist i 2015. Og det understreger, at patientinddragelse er til gavn for alle.

Kurset "Power til patienten" har fokus på praktisk og inspirerende patientinddragelse, også som en genvej til forebyggelse af tvang.

Det handler om hvordan psykiatriens medarbejdere sammen med patienten kan skabe en god patientoplevelse, om at sætte ord på patientens oplevelse af at være i behandling i psykiatrien og om at finde svar på hvordan man motiverer patienten til at tage mere aktiv del i behandlingen.

Mindset, proces og metode - for patientinddragelse i psykiatrien

Kurset består af tre kursusdage. 

 • 1. kursusdag, 8. september 2016 - Find potentiale for mere power til patienterne
 • 2. kursusdag, 22. september 2016 - Hvordan skaber I nye løsninger sammen med patienterne?
 • 3. kursusdag, 7. oktober 2016 - Forankring og implementering

Og har fokus på tre indsatsområder, som konkretiserer, hvordan patientinddragelse i psykiatrien kan optimeres:

 1. Mindset: Hvilket mindset fordrer ligeværdigt samarbejde med patienter?
 2. Proces: Hvordan kommer vi fra udfordring til konkrete løsninger, hvor patienten er med hele vejen?
 3. Metode: Hvilke konkrete metoder kan anvendes i denne proces og/eller som enkle værktøjer i hverdagen?

Udgangspunkt i hverdagens udfordringer

Kurset i brugerinddragelse og patient empowerment er praksisfunderet og består af vidensoplæg om forskellige metoder og tilgange som afprøves via praktiske øvelser. 

Som deltager i kurset arbejder du med udfordringer fra din egen hverdag bl.a. i forhold til indsatsen omkring at minimering brugen af tvang

Under hele kursusforløbet får du vejledning i de enkelte metoder til brugerinddragelse. 

Det får du ud af det 

Konkrete metoder til: 

 • at identificere en kerneopgave
 • at observere og identificere patienternes behov, motivation og velvære under indlæggelse (fra behandler til observatørrolle).
 • at arbejde med ’nudging’ og dermed stimulere patienter (og kolleger) til positive adfærdsændringer.
 • arbejde med patienternes motivation og forståelse for behandling, ved at inddrage patienterne i tilrettelæggelsen af deres hverdag og liv på afdelingen.
 • at udvikle og implementere nye tiltag, aktiviteter, arbejdsgange,indretninger m.m., der kan forbedre patienternes oplevelse uden at kompromittere medarbejdernes sikkerhed
 • at give deltagerne mod til at anvende metoderne i egen hverdag gennem praktiske øvelser og individuel sparring.
 • at inspirere deltagerne til ny praksis omkring patientinddragelse til nedbringelse af tvang gennem case. 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan man i dagligdagen arbejder med patient empowerment.

Via kompetenceudviklingspuljen, der er afsat til psykiatriens medarbejdere som led i indsatsen mod minimering af tvang, udbydes dette 3-dages kursus. Kurset er også et konkret initiativ, der støtter op om patient- og pårørendepolitikken i Psykiatrien i Region Syddanmark.

 

Patient Empowerment

Kontakt