Overvågning af intermediære patienter

Sydvestjysk Sygehus tester om monitoreringsteknologi kan erstatte faste vagter i overvågning af intermediære patienter

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

Lungemedicinsk og Neurologisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har store udgifter til fastvagtordning for intermediære patienter.

Det var baggrunden for projektet "Overvågning af intermediære patienter", som via et tværfagligt testforløb baseret på research havde til formål at skabe:

  • en højere kvalitet til en lavere pris i behandlingen af de intermediære patienter på Lungemedicinsk og Neurologisk Afdeling
  • en bedre faglig håndtering af patientgruppen hvorved, der opnås en øget kvalitet 
  • en højere grad af tilfredshed blandt patient, pårørende og personale.

MÅL

  • At finde og opstille relevante løsningsforslag, der kan optimere det intermediære patientforløb økonomisk og fagligt
  • At gennemføre et pilotprojekt, der giver erfaringer, som kan udnyttes sammen med den fremtidige om- og udbygning af Intensiv Afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
  • At pilotprojektets erfaringer kan overføres fra Lungemedicinsk og Neurologisk Afdeling til resten af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, så projektet har generisk værdi.

Indledende interview med personalet og research af praksis

Som forberedelse til projektet gennemførte Syddansk Sundhedsinnovation en indledende interviewundersøgelse og research af praksis på andre intermediære afsnit.

Interviewundersøgelsen viste, at de forskellige afdelinger indenfor monitorering, faglige kompetencer, organisering og samarbejder har forskellige bud på ønsker og behov.

Undersøgelse af praksis på andre intermediære afsnit viste, at især Neurohehabilitering Hammel har erfaringer med monitorering, som med fordel kan testes på SVS.

Testforløb med elektronisk monitoreringssetup

På baggrund af de indledende undersøgelser anbefaler Syddansk Sundhedsinnovation, at Sydvestjysk Sygehus gennemfører et testforløb med et monitoreringssetup svarende til det de bruger på Klinik for tidlig Neurorehabilitering, Hammel.

I testforløbet erstattes den faste vagt med video- og saturationsovervågning af patienterne med alarmkald til mobile enheder. Baggrunden for anbefalingen er, at løsningen er gennemtestet, og der er god grund til at tro, at det også vil fungere på SVS.

I det omfang der stadig er brug for fastvagt, anbefales det, at undersøge muligheden for besparelser, ved etablering af en observationsstue med tilhørende normering.

Formaliserede arbejdsgange skal sikre tryghed

Samarbejdet mellem personale og patient/pårørende er til tider præget af konflikter. Det skyldes muligvis manglende forståelse af baggrunden for overflytning fra høj overvågning på intensiv afdeling til lavere grad af monitorering på Lungemedicinsk og Neurologisk Afdeling.

Etablering af formaliserede arbejdsgange skal sikre tryghed hos patient og pårørende i forbindelse med overgangen fra Intensiv Afdeling til sengeafdeling, så overflytningen gøres til en mere tryg oplevelse for de pårørende. Dette ved at personale fra stamafdeling besøger patient og pårørende tre dage i træk inden overflytningen.

Overvågning af intermediære patienter

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Martin Skov
+45 4019 6902
MSkov@rsyd.dk