Optimeringstjek på sygehusene i Region Syddanmark

Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder nu regionens sygehuse, i samarbejde med Teknologiske Institut at få tjekket om blandt andet brugen af teknologi er optimal, om organisationen er skruet rigtigt sammen og om automatisering af visse funktioner kan optimere arbejdsgange.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Optimeringstjek på Sydvestjysk Sygehus

På Central Operationsafdelingen på Esbjerg Sygehus har et optimeringstjek ført til, at man fik lavet nye layoutede instruktioner i løbet af 30 minutter. Illustrative instruktioner, som eliminerer fejl.

Få et optimeringstjek for 50.000 kr

Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder, i samarbejde med Teknologisk Institut, at gennemføre et optimeringstjek på regionens sygehuse. Kompetencer og erfaringer fra henholdsvis sundhedssektoren og industrien bruges til systematisk at afdække potentialer for optimering og forbedringer på udvalgte indsatsområder.

Syddansk Sundhedsinnovation og Teknologisk Institut udfører optimeringstjekket fra feltstudier til løsningsforslag og kommer med konkrete forslag til, hvordan potentialerne kan realiseres.

Det får I ud af et optimeringstjek

  • Overblik over, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med nye løsninger og effektiviseringer
  • Vurdering af potentialerne ved at vælge nye automatiseringstiltag
  • Effekten af automatiseringstiltag på teknologi, organisation, arbejdsmiljø, hygiejne og sikkerhed
  • En konkret rapport som sygehuset kan bruge som oplæg, når sygehuset skal indhente tilbud hos eksterne leverandører.

Konkurrence blandt projektforslag

Syddansk Sundhedsinnovation ønsker at synliggøre konkrete effekter ved at vise forbedringspotentialerne ved implementering af nye idéer til organisatoriske, teknologiske eller produktrettede løsninger. Derfor gennemfører Syddansk Sundhedsinnovation, i forlængelse af optimeringstjekkene på regionens sygehuse, en konkurrence bandt de projekter, som de deltagende sygehuse indstiller. De bedste projektforslag modtager medfinansiering til udvikling og implementering.

Optimeringstjek på sygehusene i Region Syddanmark