Nyt OPP – psykiatrisk hospital i Vejle

I Vejle bygges et nyt psykiatrisk hospital. Hospitalet skal stå klar i 2016. Det bliver Danmarks første hospital, der bygges som et offentlig-privat partnerskab.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

Visionskatalog

Syddansk Sundhedsinnovations bidrag til projektet har i første omgang været at planlægge og facilitere en brugerproces med fokus på visioner. Den indledende brugerproces har resulteret i et visionskatalog, som nu fungerer som guideline for udarbejdelsen af et funktionsudbud.

Visionskataloget samler erfaringer fra brugerne og medarbejderne og sætter en mere innovativ retning for, hvordan et psykiatrisk hospital skal indrettes for at give en god oplevelse for brugerne og medarbejderne.

I det videre arbejde skal Syddansk Sundhedsinnovation sørge for, at brugerne også involveres i den næste fase af byggeriet, nemlig i dialogfasen. Der er afsat et år, hvor den offentlige part skal have en målrettet dialog med 5 præ-kvalificerede konsortier, inden opgaven endelig sættes i udbud.

Formål

  • Et byggeri, der lever op til visioner og tanker, skitseret på baggrund af brugerstudier og visionsproces.
  • Et byggeri, hvor medarbejderne, patienterne og pårørende har været ligestillede partnere.
  • Et byggeri, der tager højde for fremtidige tendenser og udfordringer.
Nyt OPP – psykiatrisk hospital i Vejle

Kontakt