Nyt fælles hus til lokalpsykiatrien i Odense

Lokalpsykiatrien i Odense samles i 2015 på én adresse tæt på Odense Banegård. I samarbejde med Psykiatriens Anlægssekretariat leder Syddansk Sundhedsinnovation en brugerproces, som skal fremtidssikre det kommende lokalpsykiatrihus i Odense. Etablering af det nye lokalpsykiatrihus har et budget på 75 mio. kr. svarende til omkring 5000 m2.

- PROJEKTET ER AFSLUTTET - 

Psykiatrien i Region Syddanmark skal skabe en ny organisatorisk og fysisk samlet lokalpsykiatri Odense. Dermed samles de tre nuværende lokalpsykiatrier i Skulkenborg, Bjergegade og Psykiatrisk Afdeling P. Herudover bliver Afdelingen for Traume og Torturoverlevere en del af det kommende fælles lokalpsykiatrihus i Odense. Alle fire enheder skal integreres både organisatorisk og fysisk i fremtidens Lokalpsykiatri Odense.

Tæt på Odense Banegård

Det nye lokalpsykiatrihus skal stå klar i 2015. Det vides endnu ikke, om der bliver tale om ombygning af et eksisterende byggeri eller om der bygges et helt nyt hus. Denne beslutning træffes på baggrund af de tilbud entreprenørerne bidrager med som svar på udbuddet. Det er dog allerede besluttet, at byggeriet skal ligge inden for radius af 500 meter fra Odense Banegård Center.

Projektet har et budget på 75 millioner kr. svarende til ca. 5300 m2. Et så stort hus stiller en række krav til nye arbejdsformer og anvendelse af rum end personale og patienter på nuværende tidspunkt er vant til. Således er der med forarbejdet til det nye byggeri et stort behov for nytænkning af lokalpsykiatriens anvendelse af rum.

Syddansk Sundhedsinnovation leder en brugerproces

Syddansk Sundhedsinnovation fik i foråret 2013 til opgave at lede en brugerproces med et formål at bidrage til at:

  • Fremtidssikre det kommende byggeri i forhold til nye behandlingsformer, organisering og brug af rum
  • Skabe innovative løsninger for både byggeri og drift
  • Understøtte fusionsprocessen mellem de forskellige afdelinger
  • Bringe viden fra både medarbejdere, patienter og pårørende i spil.

Succeskriterier

Succeskriterierne for projektet var fordelt på to mål, der blev præsenteret i følgende spørgsmålsform:

  • Hvordan kan kvadratmetrene udnyttes mere effektivt?
  • Hvordan kan kan der skabes et bedre patientflow?

Brugerprocessen blev, i samarbejde med Psykiatriens Anlægssekretariat i Region Syddanmark, gennemført ved

  • Afdækning af erkendte og ikke-erkendte behov hos personale og patienter
  • Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetodikker
  • Brugerinddragende personale og patientworkshops med henblik på idégenerering på baggrund af implicit viden
  • Erfaring hos personalet og patienter feltarbejdets nyvundne og eksplicitte viden.

Formål

At udvikle innovative bygning- og organisationsløsninger for sammenlægning af Lokalpsykiatrien Odense.

Mål

Afdækning af personale og patientbehov der vil lede til innovative løsninger i byggeprogram.

 Læs mere

Nyt fælles hus til lokalpsykiatrien i Odense

Kontakt