Nyt Byggeteknisk Paradigme - Klinisk test på OUH

Et kontorrum, en operationsstue og sengestue blev bygget op som realistiske mock-ups i fuld skala, med det formål at teste en decentral placering af tekniske anlæg - i loftet over stuerne. Nu skal rummene også igennem en brugerundersøgelse med henblik på at teste indeklima, arbejdsgange og klinisk drift.

Syddansk Sundhedsinnovation skal, fra slutningen af juni 2013 og frem mod midten af august 2013, gennemføre kvalitative brugerundersøgelser for at understøtte Nyt OUHs kliniske test af Nyt Byggeteknisk Paradigme. Det sker som opfølgning på den tekniske test, som forinden kommer til at foregår i hallen hos Syddansk Sundhedinnovation.

Tre af de rum, som også er bygget op i Sundhedsinnovatoriets store hal skal bygges op på OUH og testes hen over sommeren. Det drejer sig om kontorrum, operationsstue og sengestue. Hertil kommer et undersøgelsesrum, som Facility Management, OUH, står for opførelsen af.

Syddansk Sundhedsinnovation skal med kvalitative brugerundersøgelser undersøge og understøtte de succeskriterier, der er beskrevet for projektets gennemførelse. Det drejer sig særligt om indeklima, arbejdsgange og klinisk drift.

Formål

At foretage kvalitative brugerundersøgelser af fire mockups, som bygges på OUH med det formål at indgå i den kliniske drift

Mål

At undersøge, hvordan decentrale ventilationanlæg påvirker arbejdsgange, indeklima og klinisk drift.

 

Nyt Byggeteknisk Paradigme - Klinisk test på OUH

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, arkitekt
Kristine Nielsen
+45 2920 2204
kn@rsyd.dk