Medicinhåndtering - den rigtige pille til patienten

Medicineringsfejl er en af de fejl, der ofte indberettes som utilsigtede hændelser. Og det viser sig, at fejlene ofte sker fordi den person, der håndterer medicinen, bliver forstyrret. Det har Børneafdelingen på Kolding Sygehus gjort noget ved i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation og Designskolen Kolding

- PROJEKTET ER AFSLUTTET

I samarbejde med Børneafdelingen på Kolding Sygehus, har Sundhedsinnovatoriet og Designskolen Kolding udviklet 4 konkrete løsninger til en fremtidig medicinhåndtering, som tilsammen udgør en helhedsorienteret designløsning.

  • En tjekliste til lægemiddelordination
  • Et iPad stativ med små videoer, der instruerer i de kliniske medicineringsprocedurer
  • En informationsbog til børn og forældre
  • En reklamekampagne, ”Tak for din tid”, der sætter fokus på at minimere afbrydelser af personalet.


Hvordan er vores hverdag, og hvad har vi brug for

Antropologer fra Sundhedsinnovatoriet observerede og fotograferede hverdagen på Børneafdelingen

Projektet blev indledt med omfattende observationer og interviews, med det formål at få indblik i hospitalets hverdag og at få afdækket og beskrevet relevante behov, ønsker og adfærd. Udover at følge det daglige arbejde blandt personalet på børneafdelingen, gennemførte Designskolen Koldings designere og Sundhedsinnovatoriets antropolog også en række interviews med personale, patienter og pårørende og med eksterne eksperter indenfor medicin, human factor og patientsikkerhed. Projektgruppen besøgte også andre store sygehuse for at blive inspireret.

Efter de indledende feltstudier, blev der afholdt en række designeksperimenter og idéudviklingsworkshops sammen med hospitalets personale. De mange idéer blev videre bearbejdet og de bedste udvalgt til videreudvikling i tæt samarbejde med personalet og med opbakning fra sygehusledelsen. Gennem flere runder med sygehus personalet, blev prototyper afprøvet og løsningerne færdigudviklet og klargjort til implementering.

Løsningerne testes, implementeres og effekten evalueres frem til sommeren 2013.

Vandt arbejdsmiljøprisen i Region Syddanmark

Kampagnen ”Tak for din tid” vandt arbejdsmiljøprisen i Region Syddanmark, fordi den med kant og humor adresserer en udbredt problemstilling på sygehusene, nemlig afbrydelser under vigtige arbejdsprocesser som f.eks. medicinering.

“Medicinhåndtering” er et såkaldt servicedesignprojekt, der har til formål at skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndtering på Sygehus Lillebælt, med henblik på at mindske fejlmedicinering. Løsningerne skal nu udbredes til afdelinger over hele landet.

Medicinhåndtering - den rigtige pille til patienten